Avtal med Stadens Jour

Hej alla medlemmar!

Några av er har efterfrågat en jour, då något sker i våra fastigheter. Vi, från styrelsen, kan nu meddela att vi nu har en jour som kan hjälpa till vid akuta fel. Från och med den 15 juni 2019 har föreningen nu ett löpande jouravtal med Staden/Aphos. Telefonnummer till Stadens Jour 08-29 43 70 efter 16.00 vardagar och helger hela dygnet.

Observera att detta INTE ersätter den möjlighet vi har att göra felanmälningar under dagtid till vår tekniska förvaltare Aphos. Ej akuta ärenden anmäls under ordinarie tid 8.00-16-00 vardagar till Aphos Förvaltnings AB på telefonnummer 08-604 02 59 eller på hemsidan, www.aphos.se

Jour skall användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av felanmälan på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.  Om du kontaktar jouren för fel i din egen lägenhet, så kommer du själv att bli fakturerad för detta.

När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. 
Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt. 

 • Vatten Utströmmande vatten från t.ex en brusten vattenledning
 • Avlopp Totalt stopp, dvs ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex halkrisk)
 • El Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej pga av nätavbrott) och/eller risk för personskada föreligger.
 • Glas Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger
 • Skadegörelse Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk. 

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och ska inte jouranmälas utan felanmälas till Aphos.

 • Vatten Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp Vatten rinner långsamt, men ej stopp
 • El Trasig säkring/eluttag
 • Glas Sprucken glasruta
 • Värme Ingen värme i element
 • Störning Festligheter hos granne

Notera att du kan bli personligt betalningsskyldig om det är uppenbart att du kunde ha väntat till nästa vardag eller om felet  innefattar ett område som enligt stadgorna inte är föreningens ansvarsområde.  

Hälsningar Styrelsen

Temperaturgivare i lägenheter

Föreningens lägenheter är utrustade med trådlösa temperaturmätare från Ecoguard. Dessa installerades våren 2017, små vita dosor på vägg i hallen eller i anslutning till hallen.

Genom dem kan vi göra individuella mätningar av inomhustemperaturen. Det gör att vi kan samla data och snabbt felsöka problem med inomhusklimatet. Det har blivit ett viktigt hjälpmedel i vårt underhållsarbete, samt är en del i den energieffektivisering som sker i våra fastigheter.

Påminnelse på förekommen anledning, då givare har tagits ner vid ombyggnationer!
Temperaturgivarna får inte avlägsnas, påverkas dessa vid en planerad ombyggnation måste styrelsen kontaktas för kännedom och uppföljning. Om bostadsinnehavaren tar ner mätaren kommer den faktureras för kostnaden att sätta upp en ny.

Cykelrensning inne & cykelställ utomhus

cykel

Tömning av Cykelförråd inne samt vid cykelställ utomhus

Som det tidigare har utannonserats kommer cykelförråden och cykelställningarna att tömmas på oanvända/kvarglömda cyklar, barnvagnar och leksaker.

Alla cyklar, barnvagnar och leksaker måste märkas med namn, lägenhetsnummer samt datum väl synligt på cykeln.

Alla cyklar, barnvagnar och leksaker som är inte markerade den

4-5 november kommer att tas bort.

Omhändertagna cyklar, barnvagnar och leksaker kommer att förvaras i 3 månader.

Efter tre månader skänker föreningen bort de cyklar som ingen krävt tillbaka till välgörande ändamål. I fall du saknar din cykel, kontakta Lea via styrelsen.

Uppklippta lås kommer inte att ersättas.

Otillåten förvaring i källargångar och trapphus

brf fyrhöjden logoStyrelsen har den senaste tiden fått många klagomål om att det förvaras personliga ägodelar i föreningens gemensamma utrymmen såsom trapphus och källargångar.
Vi vill igen påminna våra boende om att detta inte är tillåtet. Vi kommer att under hösten anordna rensning av trapphus och källargångar för att komma åt problemet. Mer information kommer att sättas upp i trappuppgångarna.

Mer om anmärkningarna från OVK:n

brf fyrhöjden logo

Den information om anmärkningar från OVK:n som skickats ut till berörda är direkt taget från de protokoll styrelsen fått från Peter Sotare, någon mer information har inte lämnats från dem. Styrelsen har varken lagt till eller tagit bort något från protokollet.
Är det någon som fått en lapp om anmärkningar eller att de inte kommit in i någon lägenhet så är det för att det står så i protokollet från dem.

Uppenbarligen måste det skett ett missförstånd mellan oss och Peter Sotare angående informationen om vad anmärkningarna betyder. Vi har varit av den uppfattningen att man ska kunna ringa dem för att få besked eftersom vi i styrelsen inte fått förklaringar på vad de betyder.

Vi håller på att se över hur detta ska lösas. Om vi ska göra en samlad upphandling för att åtgärda felen som beror på fel som gjorts vid renoveringar (gäller även renoveringar som gjorts av tidigare brf-innehavare och är inte föreningen som ansvarar för) kommer kostnaden faktureras ut på respektive medlem inkl faktureringskostnad. Detta enligt våra stadgar som talar om vem som har ansvaret för olika åtgärder.
Peter Sotare fakturerar inte ut till var och en, föreningen får en samlingsfaktura och styrelsen får vidare ge i uppdrag till vår ekonomiska förvaltare att sköta faktureringen för en extra kostnad (ingår inte i deras uppdrag).
Givetvis kommer inte medlemmar som ej har fått något nedslag att behöva vara med att betala.

Och vi vill gärna poängtera – vi i styrelsen är privatpersoner som gör detta på vår fritid, vid sidan av heltidsarbeten och familjeliv, och vi har inte alla de kunskaper som behövs för att kunna svara på specifika frågor angående tex ventilation. Därför anlitade vi Peter Sotare som vi trodde skulle lämna oss ett förståeligt protokoll.

Vi har lagt ner massor av tid och gjort detta utifrån vår bästa förmåga men det räckte visst inte hela vägen och saker verkar ha fallit mellan stolarna i kommunikationen mellan oss och Peter Sotare. Nu försöker vi hitta den bästa lösningen, vilken säkert inte kommer passa alla, men förhoppningsvis de flesta. OVK:n påbörjades innan avtalet med vår tekniska förvaltare började, därför skötte styrelsen detta.

Och en vädjan – FB-gruppen “Lyckliga gatan” är ingen grupp styrelsen skapat eller verkar på. För att vi ska få del av era åsikter, maila oss istället.

Vi hoppas alla på en god ton mellan oss medlemmar i föreningen.

Bästa hälsningar
Styrelsen

Sommarinfo

Mellan 2017-07-03 till 2017-08-07  kan svarstiden, när ni kontaktar styrelsen, emellanåt bli lite längre än vanligt. Vi hoppas på förståelse för detta.

På förekommen anledning vill vi informera om att styrelsen fattar beslut om förfrågningar om medlemskap endast vid våra månatliga styrelsemöten. Detta är normalt förfarande i bostadsrättsföreningar. En bostadsrättsförening är inte en jourservice dit mäklare och säljare kan vända sig för att påskynda beslut. Detta gäller även beslut om andrahandsuthyrning och beslut om tillåtelse för lägenhetsrenovering. Vänligen skicka in ansökningar i god tid så blir det lättare för alla.

Kommande styrelsemöten är planerade till den 14/8, 4/9, 2/10, 6/11 och 4/12.