Extrastämma 2018-10-17

Tack alla som kom till stämman igår!

Stämman beslutade återigen om att genomföra ett fönsterbyte.

Stämman beslutade även om de två att-satserna i motionen:
Att-sats 1: En arbetsgrupp av medlemmar med relevanta kunskaper om fönster och fasad tillsätts för att hjälpa styrelsen att få ett så bra avtal som möjligt.
Att-sats 2: Denna arbetsgrupp kommer, tillsammans med styrelsen, att informera medlemmar om vad den kommer fram till.

Dessutom valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen:
Anne Karlsson
Pia Huss
Thomas Lindkvist
Mikael Havlind

Information från styrelsen

brf fyrhöjden logo

Informationsträff

Tisdagen den 9 oktober mellan kl 18-20 hälsar styrelsen alla medlemmar välkomna till en informationsträff om fönster- och fasadprojektet. Det kommer vara “öppet hus” där alla som vill kan vädra sina tankar och ställa frågor till både styrelsen och inbjudna sakkunniga. Mötet kommer äga rum i styrelsens lokal på Fyrskeppsvägen 108 (alltså inte i 138 som tidigare meddelats).

Extrastämma

Styrelsen utgörs för närvarande av tre personer: Christofer Blixt (ordförande), Henrik Nordström och Joy Himmelmark. Anledningen till att styrelsen kallar till extrastämma är för att stämman ska kunna välja in fler ledamöter. Som ni säkert har sett i kallelsen finns det också en motion från en grupp medlemmar som motsätter sig föregående stämmas beslut att byta ut våra fönster. Enligt våra stadgar har medlemmar rätt att begära en extrastämma för att ompröva ett stämmobeslut genom att samla namnunderskrifter från minst 10% av föreningens medlemmar. När en sådan begäran inkommit är styrelsen tvungen att kalla till extrastämma inom sex veckor. För att slippa kalla till två extrastämmor har styrelsen beslutat att välja in nya ledamöter och ta upp motionen från medlemmarna på samma stämma. Motionen ”Ny omröstning om fönsterrenovering eller fönsterbyte” med tillhörande information kommer alltså INTE från styrelsen. Styrelsens svar på denna motion hittar ni direkt efter motionen i det utskick ni har fått i brevlådan och i länken nedan.

Vi vill också förtydliga att den A4 som delades ut samma kväll som kallelsen INTE hör till kallelsen! Styrelsen tar avstånd från det som skrivs i detta utskick. Vi uppmanar istället alla att läsa kallelsen från första till sista sida. Däri finns svar från styrelsen, ekonomiska kalkyler och allmän information angående projektet.

Kallelse och beslutsunderlag till extrastämman.

Facebook är INTE en officiell kanal för information om föreningen

Vi ber om ursäkt för att vi inte har uppdaterat hemsidan på länge. Vi förstår att detta bidrar till den ryktesspridning som just nu sker bland annat på Facebook.

Styrelsen har inget att göra med Facebook-gruppen och de diskussioner som tar plats där. Dessutom har vi noterat att tonen på sidan ibland är väldigt hård. Vi hoppas att denna ton inte är något ni tar med er till informationsträffen, stämman eller i allmänhet utsätter era grannar för. Fortsätt gärna att använda Facebook-gruppen till det den är avsedd för, d.v.s. att bidra till god grannsämja! Om ni har åsikter eller frågor är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen på info (at) brffyrhojden (punkt) se.

Vi ses på informationsträffen och på stämman!

Mvh Styrelsen

Vill du vara med och påverka?

Valberedningen söker nu medlemmar som är intresserade av att sitta i styrelsen.

Är du intresserad? Kontakta valberedningen på 070-291859 eller arvid (punkt) malkolm (at) gmail (punkt) com

Kallt i ett hus

fyrhöjden jul
logo-jul

Vi har nu installerat värmemätare i (i stort sett) alla lägenheter.
Mätsystemet har hjälp oss att upptäcka att ett av våra hus (128-132) är kallare än de andra. Vi jobbar nu aktivt på att åtgärda felet och återkommer med statusuppdateringar så snart vi kan kring detta.

uppdatering
Felet är nu åtgärdat och värmen är tillbaka.

Ingen tv?


Just nu är det något tekniskt fel på vårt tv-nät.
Canal digital jobbar på felet. Mer info kommer…

Uppdatering
Felet är nu åtgärdat. Det berodde på ett elfel. Åtgärder är också vidtagna för att det inte ska uppstå igen.

Pågående styrelsearbete Dec 2016

fyrskeppsvägen jul

Vi har nu installerat Eco guards temperaturmätningssystem för att framöver kunna hålla en jämnare temperatur i våra lägenheter. Det kommer bli en andra omgång för de som inte lämnade nycklarna. Vi ber er att samarbeta med detta. Tänk på att vi i framtiden kommer kunna hitta de kallaste lägenheterna för att åtgärda trasiga element. Detta går inte om temperaturmätaren saknas i den aktuella lägenheten. Tack för samarbetet.

Från och med 19e Dec kommer vi inte längre vara anträffbara via lokalen eller telefon på tisdagar. Vi hänvisar i stället främst till vår e-post men även till brev som kan lämnas till styrelselokalen i 108:an.

Föreningen har nu sålt ytterligare 2 lägenheter.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen.

 

Installation av temperaturmätare

fyrhöjden

Den 6-8e dec 2016 kommer installation av temperaturmätare ske i alla lägenheter.

Syftet med temperaturgivarna är att uppnå en jämnare fördelning av temperatur i fastigheterna. En liten vit plastdosa för permanent bruk, innehållande en trådlös givare, kommer monteras på väggen i Er hall. Montaget tar mindre än fem minuter och utförs av EcoGuard.

Lämna nyckeln, tack!

Om du inte kan vara hemma under montagedagen lämnar du din lägenhetsnyckel i nyckeltuben i lägenhetsdörren. Se till att man kan få ut nyckeln utifrån, så att inga nyckelringar eller dylikt sitter i vägen. Du lämnar naturligtvis nyckel till alla lås som du låser.

Om du saknar nyckeltub ombeds Ni lämna lägenhetsnycklar till EcoGuards montör Tony. Tony kommer att finnas utanför Fyrskeppsvägen 94 för nyckelinsamling.

Mer info finns på anslagstavlan i portarna

Information från styrelsen, nov 2016

fyrhöjden

Hej, Vi behöver er hjälp!

Under december 2016 tom mars 2017 behöver olika entreprenörerna tillgång till samtliga lägenheter. Ni kommer att få information om datum, tid samt hur hantering av nycklar kommer att ske. För att detta ska kunna genomföras så smidigt som möjligt samt för att vi ska kunna hålla ner kostnader för samtliga boende vädjar vi att alla lägenhetsinnehavare samarbetar.

Spara energi

Under 2015 genomfördes en energiförstudien där alla fick möjligheten att delta. Under året har styrelsen, i samarbete med energimyndigheten samt PGL Project Management, sammanställt och utvärderat detta resultat. Målet med projektet är att sänka föreningens energikostnader samt öka komforten i våra lägenheter. Som första delmål kommer vi i föreningen genomföra:

* EcoGuard, som är ett system för trådlös temperaturmätning i lägenheterna vars främsta syfte är att få en jämnare temperatur i samtliga lägenheter samt att lättare kunna hitta trasiga radiatorer.

EcoGuard planeras att genomföras före årsskiftet.

* Fönsterinventering. Vi kommer att ta in en firma, Adahlman projektledning, som måste få tillgång till ett 30-tal lägenheter för att vi ska kunna ta reda på vilket skick våra fönster är i. Detta kommer ligga till grund för hur vi går vidare med renovering/byte av fönster.

Fönsterinventering planeras till mitten/slutet av januari 2017.

Vidare kommer vi se över möjlighet till att byta fönster, isolering/renovering av fasader samt översyn/utbyte av undercentraler.

Sotning

Sotning kommer att utföras av Peter Sotare under januari 2017.

Tvättstuga

Tvättstugan kommer vara stängd 24 november kl. 10.30-14.30 för rensning av ventilationskanaler. – Beställning av ny aptus-bricka sker via mejl till styrelsen där lägenhetsnummer enligt köpekontraktet ska framgå. En ny aptus-bricka kostar 250 kr och betalas av beställaren, ej av föreningen.

Julgranar

Julgranar kommer sättas upp till första advent.

Parkering

Parkera inte på uppskottade gångvägar eller framför portar. Det bidrar till att personer behöver kliva ut i all slask som finns i dagsläget samt att det, i föreningen, bor personer med funktionsnedsättning som behöver kunna ta sig in och ut från området.

Blinkande portbelysning vi är medvetna om, detta ska åtgärdas är på gång.