Journummer till förvaltaren

Idag finns inget journummer uppsatt i portarna – det ska det såklart göra, och inom kort kommer porttavlorna att renoveras med ny inredning och uppdateras med komplett information om de avtal som har tecknats för drift och säkerhet i våra fastigheter. Nya notistavlor kommer även att sättas upp. Journumret hittar du på sidan Förvaltning.

Styrelsen informerar

Först och främst vill styrelsen be om överseende för den knapphändiga informationen sedan övertagandet. Anledningen är helt enkelt den att styrelsen har valt att fokusera på att få kontroll på förvaltning och allt som följer i en ombildning. Styrelsen vill nu komma ut med följande information till de boende.

– Hyres-/avgiftsavier. Styrelsen är medveten om felaktiga utsända hyres- och avgiftsavier och har satt förvaltaren Teoge i uppdrag att korrigera dessa felaktigheter.

Alla boende uppmanas att betala avin för april med det aviserade beloppet.

Nya avier kommer inom kort att skickas ut av Teoge för maj och juni. Felaktigheter kommer att korrigeras på avin för maj månad.

– Vårstädning av gårdar, parkeringar, gångar och rabatter kommer att genomföras av förvaltaren inom kort.

– Grovsoprummet har vid ett par tillfällen blivit mer än välfyllt. Styrelsen vill därför påminna om att i grovsoprummet slängs endast grovsopor. Vitvaror, miljöfarligt avfall, skrot och byggmaterial etc. transporteras som tidigare själv av den boende till miljöstation.

– Tvättstugan är projekterad och styrelsen kommer att informera vidare om denna då beslut är fattade. Som tidigare går det bra att fortsättningsvis använda tvättstugan på Fyrskeppsvägen 65.

– Föreningsmöte kommer att hållas framöver. Styrelsen kommer i god tid att kalla medlemmar till mötet. Det går bra att redan nu sända motioner till styrelsen.

Vi i styrelsen hoppas på fortsatt förtroende och arbetar vidare för allas vår gemensamma trevnad och boendemiljö.

Ni är alla välkomna att höra av er med förslag, synpunkter och frågor.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Fyrhöjden
Kärrtorp 2011-04-12

Öppet hus med Nordea

Som vi tidigare skrivit valde styrelsen att samarbeta med Nordea. Om du har frågor kring lån eller vill ha hjälp att fylla i ansökan kan du träffa Nordeas handläggare onsdagen den 19 januari:

Plats: Fyrskeppsvägen 120, kl 17-20, den 19 januari 2011

Drop-in = ingen tidsbokning. Det finns utrymme för allmänna frågor och hjälp med blanketter med mera. Har du privata frågor som tar längre tid rekommenderar vi att du bokar en tid med en handläggare för rådgivning på Nordea Farsta.

JA på stämman

Det blev JA på stämman.

Stämman beslutade att föreningen ska köpa de tre fastigheterna. Protokoll (utan röstlängd) kommer läggas upp här under Filer när det är klart och justerat.

Nu är det dags att fundera på om man vill hyra sin lägenhet av föreningen eller om man ska köpa den som bostadsrätt. Mer information kommer med brev på måndag (17 jan) till samtliga boende.

Vi har valt bank – Nordea

På styrelsemötet idag i Brf Fyrhöjden gick styrelsen igenom olika offerter från banker och valet föll på Nordea Farsta. De erbjöd bäst villkor och har lovat alla boende en bra handläggning. Nordea har gått igenom föreningens ekonomiska plan och godkänt ett föreningslån på drygt 120 mkr.

Vi kommer att få ett par namngivna och bra handläggare på Farstakontoret som kommer att hantera alla lån för de boende som vill köpa sin lägenhet. Vi ska försöka ordna en lokal så att representanter från Nordea kan komma till föreningen under nästa vecka och svara på frågor och hjälpa till med ansökningar. Mer information om det kommer efter stämman.

Stämma den 12 jan

Välkommen på köpstämma den 12 jan kl 19. Alla boende har fått en skriftlig inbjudan.

Du kan ta del av den ekonomiska planen och besiktningen innan stämman – ladda ner den här. Efter stämman får alla boende ett personligt brev med information om hur man ska gå vidare om du vill köpa din lägenhet som bostadsrätt.

Mer info kommer strax…

Vi har senaste veckorna förhandlat med fastighetsägaren kring en del detaljer för att kunna göra klart den ekonomiska planen. För att kunna hålla stämma måste den ekonomiska planen upprättas och granskas av två oberoende intygsgivare och det är självfallet viktigt att vi har försökt säkerställa att allt är korrekt och riktigt i kalkylen.

Nu är vi nästan där. Tyvärr har förhandlingarna dragit ut lite på tiden och stämman kan hållas först i början av januari. Vi hinner tyvärr inte med det innan jul som var tanken från början.

Alla boende kommer att få skriftlig info inom kort med mer information. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet.

Det går bra – köpstämma planeras till december

Intresset i Brf Fyrhöjden är mycket stort och vi bedömer att det finns en god majoritet för ett köp. Vi planerar därför för att hålla köpstämma under första halvan av december.

Har du inte skickat in ditt medgivande så gör det nu. Ju fler röster vi har för ett köp desto bättre. Tänk också på att du måste vara folkbokförd på fastigheten för att din röst ska vara giltig. På skatteverket.se kan du ladda ner blankett eller flytta med e-leg.

Under processens gång har det kommit fram en del synpunkter och önskemål från olika boende och hyresgäster. Vi har nu det underlag som behövs för att sammanställa och justera kalkylerna inför den ekonomiska planen som kommer vara klar i god tid innan stämman. När planen är klar kan du ladda ner den härifrån.