Om styrelsearbetet

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens ekonomi och fastighet(er) och avsätta tillräckligt med medel för framtida investeringar.

Tystnadsplikt

Styrelsens ledamöter och suppleanter får inte föra vidare vad som diskuteras inom styrelsen. Som ledamot får man ibland information som kan skada föreningen och enskilda medlemmar om den förs vidare. Alltså gäller att styrelsen ska vara aktsam om det man har kännedom om.

Därför är styrelsen protokoll inte offentliga

Styrelsens protokoll är inte offentliga och därför inte tillgängliga för medlemmar eller utomstående. Endast revisorn har rätt att ta del av dem. Anledningen är integritetsfrågor av olika slag, både för föreningen och enskilda medlemmar; till exempel upphandlingsärenden och störningsärenden. Det är också en trygghetsfråga: de boende skall kunna vända sig till styrelsen när det gäller till exempel en granne som väsnas och veta att informationen om vem som har gjort anmälan inte sprids.

Så arbetar valberedningen

Valberedningen väljs på stämman och skall ta fram lämpliga kandidater till styrelsen och presentera dessa för medlemmarna på stämman. Stämman kan föreslå och välja andra kandidater än de som valberedningen har föreslagit.