Kontrollera dina fönsterbågar

Det har under projektets gång kommit fram att färgen lossnar hos vissa boende när man delar på fönstren för t ex fönsterputsning. Vi ber därför boende på adresserna Fyrskeppsvägen 79-138 att försiktigt och med omsorg dela på fönstren och öppna upp sina fönsterbågar. Om ev. färglossning sker  – maila till byggetfyrhojden@gmail.com. Ange namn, port, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter (mail, telefon).

Byggfirman kan då kontakta dig för åtgärd medan projektet pågår och vi undviker garantifall senare. Du som kan ber vi göra detta omgående så att uppföljningen kan påbörjas. Du som är bortrest – gör detta senast 7 augusti.
(Boende på Fyrskeppsvägen 71-77 behöver inte göra detta då fönstren där kontrolleras av byggfirman)

Trevlig sommar!
önskar styrelsen

Juni 2022

Återställning av rabatter (ej långhuset 8) börjar den 14 juni och i första skedet är det bara i de rabatter där buskar togs bort och slängdes. 

Vidare plantering av föreningens alla gemensamma rabatter och grönytor behöver planeras gemensamt. 

Är du intresserad av att vara med i en trädgårdsgrupp? 

Anmäl ditt intresse till styrelsen via mail eller lapp i styrelselokalens brevlåda på Fyrskeppsvägen 108 på gaveln så kommer en ledamot att samla gruppen, under sommaren om möjligt. 

Hälsningar Styrelsen

info@brffyrhojden.se

Byggprojekt information.


Med anledning av att det kommer frågor till projektledaren och styrelsen angående färgerna på fasaderna speciellt lång huset kommer här färgprogrammet som ligger till grund för bygglovet och som följts av entreprenören. Hoppas detta klargör ifrågasättandet om fasadfärgerna. 

Hus 8:Balkongfronter kommer att monteras med skylift då ställningarna är i vägen samt att huset är byggt annorlunda än övriga 7 husen. På grund av att huset är byggt så kallat ’saxat’ och 2 olika färger har det tagit längre tid. De partier som har samma färg görs i etapper sedan backar de tillbaka och gör nästa parti och färg. Och så vidare. 

Vänliga hälsningar Styrelsen

https://brffyrhojden.se/wp-content/uploads/2022/05/2018.04.03-Fargsattningsforslag.pd

Årsstämma

Föreningen har årsstämma tisdagen den 10 maj kl 18:30 i aulan på Kärrtorps gymnasium. Avprickning av deltagande sker mellan 18 – 18:20. Kom i tid!

Kallelse m.m. handlingar kommer!

/Styrelsen

Fågelskrämmor

Styrelsen har satt upp två stycken ”fågelskrämmor” på gården mellan hus 6 och 7, för att försöka förhindra att måsungar, likt förra året, förirrar sig ner på gården med arga, attackerande föräldrar som följd. Ev. kommer fler skrämmor att sättas upp framöver.

Information från styrelsen, mars 2022

Hej grannar!

Samtidigt som vi går in i en ljusare tid på året och börjar se slutet av det enorma bygget som föreningen genomför, så fortsätter världen att vara upp och ner. Pandemin pågår fortfarande, om än i något mindre omfattning än tidigare, och nu, det fruktansvärda kriget i Ukraina. Obegripligt och sorgligt!

Med anledning av detta vill vi skicka lite information till alla boende i föreningen gällande skyddsrum. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gjorde en tillsyn av våra skyddsrum  i december 2021. Vid  tillsynen fick vi gott betyg av tillsynsmannen, men vi måste åtgärda en del. De skyddsrum som inte går att färdigställa inom 48 timmar, d.v.s. tömmas så att de kan användas som skyddsrum, måste vi se över. Skyddsrum får bara användas för cyklar och barnvagnar. Vi kommer titta på det här så vi följer de allmänna riktlinjer som finns. Det finns ett skyddsrum i varje huskropp och en tydlig skylt visar var de finns.

Vi har de senaste veckorna haft flera tillfällen då skadegörelse har polisanmälts. Stenar har kastats in i fönster hos medlemmar och i en port. Ungdomar har setts springa på ställningar. De har även tagit sig in i portar och upp på vinden vid ett tillfälle. En man har också synts vid långhuset, där han har stulit saker från Reomtis byggare. Polisen tillkallades av platschefen från Reomti men mannen hann cykla iväg innan polisen kom. Vi ber er än en gång att vara vaksamma på händelser i området! Grannsamverkan går en rond varje kväll en tid framöver för att försöka avbryta eventuella skadegörelser eller försök till inbrott.

Till slut vill vi bara påminna er om att vara rädda om våra nya fasader, det är t.ex. inte tillåtet att rita på dem och borra i dem, inte ens för att sätta upp saker på din egna balkong. 

Information läggs upp kontinuerligt på vår hemsida. www.brffyrhojden.se

/Styrelsen