Förlängd arbetstid mån-ons v 19

P.g.a. att det är helgdag torsdag 13/5 och klämdag fredag 14/5 kommer fasadarbetet på hus port 114 – 118 på måndag 10/5 – onsdag 12/5 pågå till kl 19, istället för som normalt till kl 18. Inget arbete alls kommer att utföras torsdag och fredag. Vi hoppas att alla har överseende med detta!

Stämma 13 juni

Hej medlemmar!

Stämma

Då pandemin fortfarande håller oss i ett stadigt grepp, och vi inte kan ses fysiskt i någon lokal, har nuvarande styrelse beslutat att vi återigen får ta en poströstningsstämma på grund av rådande restriktioner. Denna stämma planeras att hållas den 13 juni klockan 15.00 och ni kommer att få information i era brevlådor innan dess med med årsberättelse samt eventuella motioner och poströstningsblankett.

Motioner

Ni som önskar att styrelsen tar upp och behandlar motioner behöver skicka in dessa, antigen i digitalt skick via e-post till info@brffyrhojden.se eller i styrelsens postlåda, på Fyrskeppsvägen 108 senast den 10 maj klockan 18.00. Efter detta datum kommer inga motioner att behandlas.

Valberedningen

Valberedningen önskar få in förslag på kandidater till styrelsen snarast, om det finns medlemmar som är intresserade av styrelsearbete. De önskar också att få in förslag på kandidater till just valberedningen, då en av de nuvarande skall avgå.

Hälsningar Styrelsen

Klotter

För att försvåra för klottrare att ta sig in på baksidan av hus 2 (Fyrskeppsvägen 128 – 132, huset som löper parallellt med tunnelbanan), kommer vi  idag att stänga till baksidan permanent med stängsel.

De elever från Lunaskolan som nyttjar lokalen på baksidan av huset kommer att från och med i dag gå in via port och källarnedgång 130 för att ta sig till sin lokal. En lärare sällskapar alltid eleverna.

Stängsel kommer att vara permanent en längre tid framöver för att skydda fasaden.  Vildvin kommer att planteras, men det kommer att behöva växa upp en bit innan stängsel tas bort.

Hur vi kan förhindra nytt klotter på gaveln av hus 1, får vi se över efter påsk. Vi återkommer om det.

Styrelsen passar även på att önska alla boende en riktigt GLAD PÅSK!

Viktig information till dig som inte har anmält förrådsnummer vid inventeringen

Styrelsen har ikväll satt upp lappar på de matkällarförråd där ingen innehavare har anmälts vid förrådsinventeringen. Dessa innehavare måste anmäla till styrelsen snarast, dock senast den 31 mars 2021, därefter kommer uppklippning av lås och tömning av förrådet att ske.

Det är bra om alla har möjlighet att ta en titt på sitt eget förråd så att man inte av misstag har fått en lapp på sitt förråd. Det har varit väldigt rörigt med inventeringen och vi har idag satt upp drygt 60 lappar på lika många förråd.

INFORMATION FRÅN BYGGPROJEKTLEDAREN OM FÖNSTERARBETENA

De fönsterarbeten som görs inne i bostäderna beskrivs i ”Arbetsbeskrivning Dalarö” som återfinns nedan. Förutom åtgärder för fastighetsunderhållet så ingår också målning på insidan som är medlemmens ytskikt.

En tidplan för arbetena upprättas för varje hus med en tidslinje per port.
Den anslås i porten i respektive hus. Tidplanen är ungefärlig, den kan påverkas av hur mycket rötskador det är, om det inte går att komma in i vissa bostäder o.s.v.

Besiktning av fönsterarbetena görs som stickprov med besök i ett par lägenheter per trapphus. Föreningen sparar därmed kostnader. Vid behov kan besiktningen utökas. Avisering om när besiktningen sker sätts upp i porten. Du behöver inte vara hemma. Efter besiktning återfås nycklar. Du som önskar en besiktning kan maila byggetfyrhojden@gmail.com.

Besiktningen kan ske först då fasadarbetena är klara och fönstren kan öppnas. Rengöring av fönster utförs i slutet av fönsterarbetet, av glasmästaren. Fasadarbetena leder sedan till att damm sprids på och mellan rutorna. Vid besiktningen tas hänsyn till det. Om ett fönster aldrig rengjorts så upptäcks det.

I de lägenheter som inte får besiktningsbesök gäller självklart också att alla fel och brister ska åtgärdas. Anmäl på byggetfyrhojden@gmail.com.

Ni kan anmäla brister till ovanstående mailadress under hela projektets gång men tänk på att när det gått en tid så blir det svårt att avgöra om brister kan bero på arbetet eller på boendes hantering under perioden efteråt. Anmäl alltså så snart som möjligt.