Kontaktvägar

Vi i styrelsen får just nu en relativt stor mängd av mail varje dag. Vi ber er nu att inte kopiera in oss på mail som ni skickar till exempelvis byggmailen. Detta för att vi ändå får denna information så det blir dubbelt arbete för oss.

Vi passar också på att påminna om att allt som har med bygget att göra skall skickas till byggetfyrhojden@gmail.com

Felanmälningar skall till Aphos och andra kontaktvägar som kan var bra att känna till hittar ni här.

Hälsningar Styrelsen

Påminnelse angående avspärrningar

Styrelsen ber än en gång boende att respektera de avspärrningar som görs på grund av bygget. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att gå innanför avspärrningar och klättra på byggställningar, det gäller både stora som små, det vore ju väldigt tråkigt om det händer en olycka.

Vid sådana här byggen brukar hela byggområdet vara avspärrat, men det går ju inte nu eftersom vi bor här samtidigt som de håller på, därför måste avspärrningarna verkligen respekteras! Vi ber även föräldrar att prata med sina barn om att det kan innebära fara att gå innanför avspärrningar eller klättra på byggställningar.

Mvh styrelsen

Förlängd arbetstid mån-ons v 19

P.g.a. att det är helgdag torsdag 13/5 och klämdag fredag 14/5 kommer fasadarbetet på hus port 114 – 118 på måndag 10/5 – onsdag 12/5 pågå till kl 19, istället för som normalt till kl 18. Inget arbete alls kommer att utföras torsdag och fredag. Vi hoppas att alla har överseende med detta!

Stämma 13 juni

Hej medlemmar!

Stämma

Då pandemin fortfarande håller oss i ett stadigt grepp, och vi inte kan ses fysiskt i någon lokal, har nuvarande styrelse beslutat att vi återigen får ta en poströstningsstämma på grund av rådande restriktioner. Denna stämma planeras att hållas den 13 juni klockan 15.00 och ni kommer att få information i era brevlådor innan dess med med årsberättelse samt eventuella motioner och poströstningsblankett.

Motioner

Ni som önskar att styrelsen tar upp och behandlar motioner behöver skicka in dessa, antigen i digitalt skick via e-post till info@brffyrhojden.se eller i styrelsens postlåda, på Fyrskeppsvägen 108 senast den 10 maj klockan 18.00. Efter detta datum kommer inga motioner att behandlas.

Valberedningen

Valberedningen önskar få in förslag på kandidater till styrelsen snarast, om det finns medlemmar som är intresserade av styrelsearbete. De önskar också att få in förslag på kandidater till just valberedningen, då en av de nuvarande skall avgå.

Hälsningar Styrelsen

Klotter

För att försvåra för klottrare att ta sig in på baksidan av hus 2 (Fyrskeppsvägen 128 – 132, huset som löper parallellt med tunnelbanan), kommer vi  idag att stänga till baksidan permanent med stängsel.

De elever från Lunaskolan som nyttjar lokalen på baksidan av huset kommer att från och med i dag gå in via port och källarnedgång 130 för att ta sig till sin lokal. En lärare sällskapar alltid eleverna.

Stängsel kommer att vara permanent en längre tid framöver för att skydda fasaden.  Vildvin kommer att planteras, men det kommer att behöva växa upp en bit innan stängsel tas bort.

Hur vi kan förhindra nytt klotter på gaveln av hus 1, får vi se över efter påsk. Vi återkommer om det.

Styrelsen passar även på att önska alla boende en riktigt GLAD PÅSK!