Årsstämma!

Föreningen har årsstämma tisdagen den 23 maj kl 18:30 i aulan på Kärrtorps gymnasium. Avprickning av deltagande sker mellan 18 – 18:20. Kom i tid!

Motioner skall lämnas in senast 30 april per mail: info@fyrhojden.se eller styrelse lokalens brevlåda Fyrskeppsvägen 108 en halv trapp ner. 

Kallelse m.m. handlingar kommer!

/Styrelsen

Avgiftshöjning

Hej alla medlemmar!

Tyvärr ser sig styrelsen nödgad att höja avgiften även i år. Vi har diskuterat om det är bättre att höja 5% nu och 5% senare men kommit fram till en höjning med 10% till tredje kvartalet, alltså i juli.

Föreningen kommer få kraftigt ökade räntekostnader både 2023 och 2024.
Som det ser ut idag matchar inte intäkterna dessa kostnadsökningar och föreningen kommer att gå back varje kvartal bara baserat på ökade räntekostnaderna för de två lån som sätts om under 2023. 

Föreningen har visserligen ett sparkapital och en möjlighet är att använda detta till ökade räntekostnader framåt men det är inte långsiktigt hållbart och ansvarsfullt. Det finns heller inga garantier för att vi inte i fortsättningen kommer att behöva höja avgifterna, det troliga är att en höjning behöver ske varje år men förhoppningsvis med lägre belopp.

Vi som sitter i styrelsen beklagar denna höjning. Det är ett svårt beslut och ingen i styrelsen tycker det är särskilt kul, men vår uppgift är att ansvara för ekonomin och siffrorna ger oss inte mycket val. Vi sitter i samma båt som övriga medlemmar och påverkas lika mycket av
höjningarna.

Valberedningen letar efter dig!

Valberedningen har påbörjat arbetet inför 2023 årsstämma!

Vi söker och behöver kandidater (ledamöter, suppleanter) till styrelsen för att skapa ett hållbar arbetsbelastning inom styrelsearbetet. Vi som bor i föreningen drar alla nytta av styrelsens arbete och driften av föreningen, vilket förutsätter att de boende engagerar sig! Speciellt nu när b.la. räntor går upp på våra lån, kostnader för energi och drift mm mm.

Känner du att du har ett engagemang för vår förening, föreningslivet, gillar träffa nya människor och få möjlighet att utveckla dig själv? Hör av dig till oss i valberedningen.

Har du själv inte möjlighet att delta i styrelsearbete, kanske du har förslag på någon annan. Meddela oss gärna personens namn och kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dem.

Har du frågor kring vad styrelsearbete innebär hör gärna av dig så förklarar vi mer.

Mejla oss på nedan adresser:
luisa.ascencio@hotmail.com
karin@brunskog.com

Väl mött,
Valberedningen
(Karin Brunskog och Luisa Ascencio)

Till alla som har utnyttjat det analoga TV-utbudet – alltså har en sladd mellan TV:n och uttaget i väggen.


Vi har ju som tidigare meddelats sagt upp vårt avtal med Telenor om kabel-TV. Styrelsen fårmånga frågor om hur man ska göra när det slutar fungera den 28/2 och man vill fortsätta titta på ”tablåteve”.

Det enklaste är att beställa ett abonnemang från Ownit, vår bredbandsleverantör, och köpa en TV-box av dem. Boxen ansluts trådlöst till routern och kostar 1295 kr. Det billigaste abonnemanget kostar 199 kr/månad.

Telefonnummer till Ownits kundtjänst är 08 – 525 07 300.

Alternativet är att endast utnyttja TV via bredbandet.

Mvh Styrelsen

OVK besiktning

Under vecka 4-6 kommer det utföras en obligatorisk ventilationskontroll i samtliga lägenheter och lokaler. Entreprenör är CS Sot & Vent AB

Aviseringar delas ut i brevlådan i respektive hus 10 dagar innan besiktning med start fredag 13/1. Om du inte kan vara på plats den dagen så erbjuds nyckelinsamling.

Observera att det är medlemarnas skyldighet att se till att entreprenören får tillträde. Om de måste återkomma så tillkommer en extrakostnad som kan komma att faktureras medlemmen.

Renovering i lägenheter -ändringar i Bostadsrättslagen

Ändringar i bostadsrättslagen som träder i kraft vid årsskiftet

I juni 2022 klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om tryggare bostadsrätt. Det innebär framför allt ändringar i bostadsrättslagen i syfte att stärka det rättsliga skyddet för köpare av nya bostadsrätter. Vissa lagändringar berör dock även befintliga bostadsrättsföreningar, främst vad gäller åtgärder i medlemmars lägenheter.

Inga övergångsbestämmelser finns, utan lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 oavsett vad som står i föreningens stadgar.

Fler ändringar kräver tillstånd

Bostadsrättshavaren måste redan i dag ha styrelsens tillstånd för att utföra en åtgärd i lägenheten som handlar om ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas. I och med lagändringarna förtydligas att det även gäller nyinstallationer, d.v.s. nu ska det också gälla för installationer och ändringar för ventilation, eldstad, rökkanal och annat som påverkar brandskyddet. Listan med åtgärder som medlemmarna behöver söka tillstånd för hos styrelsen blir längre. När styrelsen tar emot en ansökan om tillstånd ska den pröva om åtgärden kan vara en påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om styrelsen till slut landar i det kan de vägra tillstånd. 

För lägenheter med särskilt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kommer det alltid att krävas tillstånd ifall en åtgärd påverkar det värdet. Det är styrelsen som ska göra en självständig bedömning av om byggnaden är särskilt värdefull för historisk, miljömässig, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt. Bedömningen kan till exempel röra en ansökan om ändringar som berör serveringsskåp, kakelugn eller lägenhetens planlösning. Styrelsen ska också bedöma hur andra bostadsrättshavare kan påverkas genom att ta in synpunkter från dessa. Om en styrelse ger tillstånd till en åtgärd kan den villkora sitt tillstånd.

Styrelsen kan ställa krav i tillstånden som då ska vara tydliga. Även fortsättningsvis får föreningen enbart neka tillstånd om åtgärden är ”till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen”, som det står i lagen.

Medlemmen får utökade rättigheter

Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut i dessa frågor kan denne begära att hyresnämnden prövar frågan.

Beslut av hyresnämnden som gäller tillstånd till en åtgärd i en lägenhet ska kunna överklagas till Svea hovrätt.

Ombyggnationer utan tillstånd

Om en medlem utför en otillåten åtgärd ska styrelsen inom två månader från att den fått kännedom om ändringen uppmana medlemmen att omgående återställa det som gjorts. Om detta inte sker kan medlemmen bli uppsagd och tvingas flytta. Föreningen kan även reagera genom att skicka en rättelseanmaning för vanvård till bostadsrättshavaren. Det gäller dock inte om medlemmen rättar till åtgärden eller ansöker om tillstånd och får det beviljat av hyresnämnden.

Föreningen kan även i vissa fall då ändringar kan medföra allvarliga risker välja att rätta till ombyggnationen på bostadsrättshavarens bekostnad.

Allvarligt att bygga om utan tillstånd

Att göra ombyggnationer utan tillstånd kan, om medlemmen inte rättar till åtgärden efter en tillsägelse, i slutänden leda till förverkande, alltså att medlemmen tvingas flytta från lägenheten.

Reglerna gäller endast de åtgärder som utförts efter 1 januari 2023.

Information om sortering av matavfall

1 januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall för alla hushåll i Stockholm. Styrelsen har under året arbetat med att hitta den bästa ekonomiska och hälsomässiga lösningen för föreningen. Vi vill både undvika råttor och följa gällande arbetsmiljökrav för de som hanterar avfallet.

Styrelsen har utfört en upphandling där vi tagit in flera anbud, träffat entreprenörer på plats, sammanställt anbud för att jämföra och återigen träffat de entreprenörer som varit mest intressanta för uppdraget.

Den lösning som arbetats fram innebär följande:

  • Minimering av antal kärl för hushållssopor samt tidningsinsamling.  Se nedan bild på preliminärt utförande vilket baseras på rekommendationer och kalkyleringar för antalet lägenheter vi har i föreningen. Vissa ändringar kan ske under produktion gentemot nedan bild.
  • Utförandet innebär att där det idag finns två större skåp (ex station 1 med både sopavfall och tidningsåtervinning) kommer endast ett av de större skåpen att finnas kvar.
  • Ett skåp med två kärl för matavfall kommer att finnas vid alla sopstationer.

De bruna påsarna för matavfallet samt hållare (”start kit”) för påsar tillhandahålls gratis av Stockholms stad. Planen är att vi ska ha ett förråd av påsar i miljöstugan. Styrelsen återkommer med mer information gällande ”start kit” under våren.

  • Varje lucka/nedkast kommer tydligt att märkas med vad som ska kastas i just den luckan.

Den nya lösningen kommer att stå klar under våren 2023, troligtvis i april/maj. Ambitionen har varit att få allt på plats till årsskiftet men på grund av långa leveranstider av matavfallskärlskåp försenas färdigställandet.

Övergången till ny avfallshantering innebär en kostnad till att börja med men vi kommer att ha sparat in den inom ett par år då kostnaderna för sophämtning minskar markant med ovan lösning. Dessutom är hämtningen av matavfall är gratis.

Mer information om matavfallshantering finns på Stockholm stads samt Stockholm vatten och avfalls hemsidor.  

Ang pågående stamspolning


Om stamspolningen som pågår mellan den 28/11 och 8/12:

Är ni missnöjda med något som inte är akut, kontakta Röranalys.

Även vid akuta situationer som t.ex. stopp eller läcka, så ring deras jour. Om ni tar in en annan jourfirma så debiteras föreningen.

Röranalys journummer är samma som kontorsnumret:

08-599 098 00

mejladress: info@roranalys.se

Dags att testa brandvarnaren!

Nu är det redan advent igen, och med den tänds det många ljus. Vi i styrelsen vill be alla boende att vara extra försiktiga med att lämna tända ljus obevakade, detta för att minska brandrisken!

Vi vill också be er att för säkerhets skull kontrollera era brandvarnare även i år för att se att de fungerar ordentligt. 

Testa gärna redan nu, eftersom det är lätt att glömma!

Med önskan om en trevlig och mysig första advent!

Styrelsen

Trasiga maskiner i tvättstugan

Hej alla grannar!

Som många av er vet har vi haft problem med krånglande tvättmaskiner och långa leveranstider på nödvändiga reservdelar en längre tid. Just nu har vi hela tre maskiner som är ur funktion.  Vi förstår att detta orsakar problem för många och att vi behöver en långsiktig lösning för en fullt fungerande tvättstuga.

På grund av detta har styrelsen beslutat att köpa in två nya maskiner till den bokningsbara tvättstugan. Den trasiga maskinen i spontantvättstugan väntar på reparation sedan tidigare.

I väntan på och leverans och reparation uppmanar vi alla som har egen tvättmaskin att använda den i första hand, och hoppas att ni som använder tvättstugan kan finna lite tröst i att problemet håller på att åtgärdas.

/Styrelsen