Nya stadgar

Proposition 1/2023 angående reviderade stadgar 

Den 1 januari 2023 ändrades bostadsrättslagen. Syftet med lagändringarna är att stärka skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Några exempel på viktiga förändringar som sker i lagen och som föreningar nu måste anpassa sina stadgar efter är bland annat dessa ni kan läsa här nedan: 

1. Stärkt tillståndskrav när medlem gör ändringar i lägenheten 

En medlem har idag långtgående möjligheter att göra ändringar i och renovera lägenheten. Fr.o.m. den 1 januari 2023 kommer fler åtgärder att kräva styrelsens uttryckliga tillstånd. Förutom ingrepp i bärande konstruktion och ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme kommer även ingrepp i ventilations- och rökkanaler och eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet att utgöra en väsentlig förändring som kräver styrelsens tillstånd. De nya reglerna innebär även att en medlem har möjlighet att söka tillstånd hos hyresnämnden för det fall styrelsen inte lämnar tillstånd till ändringen. 

2. Hyresnämnd ges möjlighet att lämna tillstånd till förändringar i lägenheten Från 1 januari 2023 kommer hyresnämnden kunna ge tillstånd till renoveringar i bostadsrätt på ansökan om medlem som inte har fått sådant tillstånd av styrelsen. 

3. Styrelsen får möjlighet att förverka bostadsrätten för det fall ändringar sker utan tillstånd En ny förverkandegrund införs som innebär att bostadsrätten förverkas för det fall medlemmen gör ändringar i lägenheten utan tillstånd och ändringar inte ses som ringa och medlemmen inte vidtar rättelse efter anmaning eller får tillstånd av hyresnämnden. 

4. Upplåtelseavtalet 

Det införs nu krav på undertecknande av upplåtelseavtalet för att minimera eventuella tveksamheter kring parternas avsikter. Därutöver ska upplåtelseavtalet korrekt ange samtliga utrymmen i och eventuellt utanför lägenheten som ska ingå i själva upplåtelsen. Datum för tillträde ska också anges om det sker vid en senare tidpunkt än upplåtelseavtalets tecknande. 

5. Medlem har högst en (1) röst på föreningsstämman 

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en röst. Bestämmelse i stadgarna som avviker från detta är ogiltig. Sådana avvikelser ska bara vara tillåtna om det handlar om en begränsning av rösträtten för medlemmar som enbart innehar en bostadsrätt som avser ett garage, ett lager eller en lägenhet som i första hand används som förvaringsutrymme. 

6. Nya krav på årsredovisningens innehåll 

Kravet syftar till att ge förbättrad och förtydligad ekonomisk information till den som ska köpa en bostadsrätt eller bara är intresserad av föreningens ekonomi. Nu införs krav på att det ska ingå en kassaflödesanalys i årsredovisningen samt vid negativt resultat, en upplysning om vad det får för verkan på föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Utöver det införs det krav på att årsredovisningen ska innehålla nyckeltal för årsavgift, lån, sparande, räntekänslighet och energikostnad per kvadratmeter. 

7. Den beräknade tidpunkten för upplåtelse begränsas 

Tiden som bestäms i förhandsavtalet för när den beräknade upplåtelsen ska ske får nu endast omfatta ett tidsintervall på tre månader. Det införs också en betänketid för förhandstecknaren på minst sju dagar. 

8. Mäklarens objektbeskrivning 

Objektbeskrivningen ska numera innehålla samtliga utrymmen som upplåts med bostadsrätt, exempelvis om det ingår mark/terrass eller förråd i upplåtelsen. Objektbeskrivningen ska därutöver innehålla uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld, d.v.s. den del av föreningens lån som belastar lägenheten.

Ladda ned förslag på de nya stadgarna här

Övernattningslägenheten

Hej alla grannar!

Övernattningslägenheten är iordningställd sedan ett tag tillbaka, men på grund av ett problem med en avloppsstam dröjer det ett tag till innan man kan bo där. Däremot har vi ett bokningssystem på plats, så det går bra att boka nätter i lägenheten redan nu. Detta gör man genom att klicka på fliken Övernattningslägenhet här på hemsidan och sedan följa instruktionerna. Som det ser ut nu kan man boka från slutet av maj, men om avloppet blir färdigt innan dess kommer vi givetvis att göra lägenheten bokningsbar tidigare än så.

/Styrelsen

Var rädd om våra rör!

Hej alla grannar!

Nu är stamspolningen genomförd i hela föreningen. Tack alla för ett gott samarbete!

Med anledning av detta vill vi i styrelsen påminna om vad vi alla kan göra, eller snarare undvika, för att stammarna ska hålla sig i gott skick. Våra hus är 75 år gamla och avloppsrören är smala, vilket gör att vi behöver vara lite försiktiga med dem.

Grundregeln är enkel: samla upp matrester i diskhon och spola inte ner annat än det som toaletten är tänkt för i avloppet. Här är några saker som ofta spolas ner i toaletten men som hör hemma i soporna:

– Hushållspapper, tvättlappar och våtservetter

– Snus och cigarrettfimpar

– Bindor, tamponger och tops

– Hår

– Fett från t.ex. matlagning

Och några saker som ska lämnas på återvinningscentralen:

– Kemikalier som t.ex. lacknafta, nagellack och aceton

– Färgrester

Överblivna läkemedel lämnas på apotek.

Utförlig information finns t.ex. här: https://www.nsva.se/rad-och-tips/bra-att-tanka-pa/spola-inte-ner-skrap-i-avloppet/

Hälsningar, Styrelsen

Ang Källarförråd

Styrelsen har under några år gått igenom alla s.k. matkällarförråd och klippt upp och tömt de som ingen har gjort anspråk på (se tidigare nyhet Inventering av källarförråd – BRF Fyrhöjden (brffyrhojden.se )

Det har varit ett väldigt omfattande jobb, men nu är vi enligt styrelsens noteringar äntligen klara och de sista förråden ska vara tömda. Vi ber därför dig som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst att omgående sätta lås på bägge dina förråd (ett ”vanligt” källarförråd och ett s.k. ”matkällarförråd”), även om de inte används, för att undvika att de används som ”skräpförråd” eller ockuperas av någon annan.

Det är fr.o.m. nu boendes ansvar att se till att det finns två tomma förråd vid försäljning/avflytt och utföra ev. tömning innan avflytt.

Sandupptagning 21e april

Det var en lång vinter och våren kom på en gång. Vår trädgårdsentreprenör är nu fullt upptagen med sandupptagning och andra vårsysslor. 

De har planerat in sandupptagning hos oss till fredag 21 april. 

Vänligen flytta bilar undan från parkeringsytor, håll gångarna fria från bilar etc så sandupptagningen kan ske så smidigt som möjligt.

mvh Styrelsen

Vårstädning

Nu verkar ju ändå våren vara på gång och den 23 April klockan 10:00 är det dags för vårstädning.

Du bidrar efter egen förmåga men det är ju roligt om så många som möjligt är med i alla fall en stund. Passa på och kom ut och träffa dina grannar!

Vi samlas utanför Fyrskeppsvägen 79 och delar in oss i arbetsgrupper.

Trädgårdsredskap finns, men ta gärna med egna.

Som vanligt börjar vi med att städa och sedan fika.

Källargångarna och gemensamma utrymmen kommer att rensas.

Varmt välkomna!

MVH Styrelsen BRF Fyrhöjden

Föremål i trapphusen

Hej alla medlemmar och hyresgäster i föreningen!

Vi i styrelsen vill påminna om en viktig sak som vi alla har ansvar för. Det är inte tillåtet att förvara saker i våra gemensamma trapphus eller källargångar. Detta beror på att trapphusen och gångarna, som är våra enda utrymningsvägar, måste hållas helt fria. Detta handlar om vår säkerhet och är mycket viktigt. Om det vid en brandskyddskontroll står saker i vägen beläggs föreningen dessutom med straffavgifter och vi vet alla vid det är laget att föreningens pengar är våra pengar, och dem vill vi hålla hårt i i dessa tider. 

Så därför ber vi alla: ta en titt utanför din dörr, i ditt trapphus och i källaren. Står barnens stövlar, eller dina skidor som du hade tänkt att ta in senare där? Eller till och med ett skoställ eller en vagn? Ta in dem i din lägenhet, ditt förråd eller våra barnvagnsrum, tack!

Vänligen,

Styrelsen

Årsstämma!

Föreningen har årsstämma tisdagen den 23 maj kl 18:30 i aulan på Kärrtorps gymnasium. Avprickning av deltagande sker mellan 18 – 18:20. Kom i tid!

Motioner skall lämnas in senast 30 april per mail: info@fyrhojden.se eller styrelse lokalens brevlåda Fyrskeppsvägen 108 en halv trapp ner. 

Kallelse m.m. handlingar kommer!

/Styrelsen

Avgiftshöjning

Hej alla medlemmar!

Tyvärr ser sig styrelsen nödgad att höja avgiften även i år. Vi har diskuterat om det är bättre att höja 5% nu och 5% senare men kommit fram till en höjning med 10% till tredje kvartalet, alltså i juli.

Föreningen kommer få kraftigt ökade räntekostnader både 2023 och 2024.
Som det ser ut idag matchar inte intäkterna dessa kostnadsökningar och föreningen kommer att gå back varje kvartal bara baserat på ökade räntekostnaderna för de två lån som sätts om under 2023. 

Föreningen har visserligen ett sparkapital och en möjlighet är att använda detta till ökade räntekostnader framåt men det är inte långsiktigt hållbart och ansvarsfullt. Det finns heller inga garantier för att vi inte i fortsättningen kommer att behöva höja avgifterna, det troliga är att en höjning behöver ske varje år men förhoppningsvis med lägre belopp.

Vi som sitter i styrelsen beklagar denna höjning. Det är ett svårt beslut och ingen i styrelsen tycker det är särskilt kul, men vår uppgift är att ansvara för ekonomin och siffrorna ger oss inte mycket val. Vi sitter i samma båt som övriga medlemmar och påverkas lika mycket av
höjningarna.

Valberedningen letar efter dig!

Valberedningen har påbörjat arbetet inför 2023 årsstämma!

Vi söker och behöver kandidater (ledamöter, suppleanter) till styrelsen för att skapa ett hållbar arbetsbelastning inom styrelsearbetet. Vi som bor i föreningen drar alla nytta av styrelsens arbete och driften av föreningen, vilket förutsätter att de boende engagerar sig! Speciellt nu när b.la. räntor går upp på våra lån, kostnader för energi och drift mm mm.

Känner du att du har ett engagemang för vår förening, föreningslivet, gillar träffa nya människor och få möjlighet att utveckla dig själv? Hör av dig till oss i valberedningen.

Har du själv inte möjlighet att delta i styrelsearbete, kanske du har förslag på någon annan. Meddela oss gärna personens namn och kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dem.

Har du frågor kring vad styrelsearbete innebär hör gärna av dig så förklarar vi mer.

Mejla oss på nedan adresser:
luisa.ascencio@hotmail.com
karin@brunskog.com

Väl mött,
Valberedningen
(Karin Brunskog och Luisa Ascencio)