Mäklarinformation

Allmänt om föreningen

Brf Fyrhöjden är en äkta bostadsrättsförening som bildades 2010 och äger fastigheterna Heligholm 1, Hoburg 2 och Rönnskär 1 (med adresserna Fyrskeppsvägen 94-138 och 71-89), vilket omfattar 8 st trevåningshus om totalt 199 lägenheter varav 13 st fortfarande upplåts med hyresrätt. Det finns även 23 lokaler som ligger i fastigheterna varav de flesta hyrs ut av föreningen.

Marken innehas med tomträtt genom ett tomträttsavtal med Stockholm Stad. Tomträttsavtalet löper 2019-01-01 – 2028-12-31. Läs mer om tomträtt för flerbostadshus och kommersiella fastigheter på Stockholm Stads hemsida.

Byggår: 1949
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Självdrag

Föreningen bekostar bostadsrättstillägget för medlemmarna.

Förråd

Till alla lägenheter hör två förråd i källarplan, ett större och ett mindre (”matkällare”), vissa avvikelser kan förekomma.

Medlemskap

Föreningen godkänner delat ägande.
Föreningen godkänner ej juridisk person som medlem.

Ansökan om medlemskap skickas till:
AB RÅDSTORNET
Kungstensgatan 38
113 59 Stockholm

Hemsida

https://brffyrhojden.se

Gemensamma Utrymmen

Det finns en stor tvättstuga inom föreningen, på gaveln vid port 89, som man kan boka via ett bokningssystem online, via app eller i tvättstugans entré, samt en tvättstuga för drop-in-tvätt. Föreningen har en gemensam miljöstuga där medlemmarna kan sortera papper, glas, metall m.m. För hushållssopor och tidningar finns behållare på flera ställen inom föreningens område. Cykelrum finns i källarutrymmena.

Föreningens ekonomi

Värme och vatten i avgiften. Ett obligatoriskt tillägg om 95 kr/mån tillkommer på avgiften för bredband.

Överlåtelseavgiften är 1 208 kr (2,5 % av prisbasbeloppet 2022) och betalas av köparen. Pantsättningsavgiften är 483 kr (1 % av prisbasbeloppet 2022).

Föreningens avgift kommer från och med 1/7 -23 att höjas med 10%.

Gjorda renoveringar

2020-2022
Fönster- och fasadrenovering. Relining i källare och dränering: förutom fasad och fönsterrenoveringar har föreningen nu ett nytt hållbart dräneringssystem, anpassat efter dagens standard där vatten och fukt i källarnivå leds bort från husen. Detta i kombination med pordränskivor och singel runt husen håller källaren torr.

2019
Stamspolning. Radonmätning.

2017
Båda undercentralerna byttes ut. Nya motorvärmaruttag.

2016
Installerat Ekogard-system. Byte av kodlås.

2015
Portrenovering med målning och installation av rörelsestyrd ledbelysning
2014-2015. Omdragning av el i fastigheterna och framdragning av 3 fas till alla lägenheter (bostadsrättsinnehavarna har själva fått ombesörja att dra in 3fas i lägenheterna om de velat).

2014
Genomgång av alla proppskåp. Elsäkrat alla lägenheter. Renovering av lokaler.

2013
Ommålning av källarfönster och burspråk.

2011
Nyrenoverad tvättstuga. Upprustning av lekplats på gården.

1995
Byte av badrumsfönster.

1993-1995
Renovering av balkonger. Takrenovering.

1992
VA-stambyte. Renovering av badrum och kök.

1990
Byte av balkonger. Nytt tak.

1989
Installation av bergvärme.

F.n. finns inga beslut på några större renoveringar

Administration

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare är AB Rådstornet.

TV & Internet

Föreningen använder Ownit som bredbandsleverantör. Uppkopplingen har hastigheten 700-100 Mbit/s upp och ner. Kostnaden ligger på 95 kr/lägenhet och läggs till hyran/avgiften.

Parkering

Det finns 32 st parkeringsplatser och 8 st garage inom föreningen. P-plats utan el kostar 500 kr/mån och med el 600 kr/mån. Ett litet garage kostar 950 kr/mån och ett stort 1050 kr/mån. Det är kö till samtliga parkeringar och garage, styrelsen kan inte svara på hur lång kön är då det är AB Rådstornet som har hand om administrationen. Inom området råder annars boendeparkering till en kostnad om 500 kr/mån.

Gästlägenhet

En gästlägenhet har renoverats och kommer inom kort att finnas för uthyrning till boendes familjemedlemmar.