Förvaltare och kontakter

Fastighetsskötsel

Felanmälan görs till vår fastighetsskötare på Aphos.

Tel: 08-6040259

E-post: info@aphos.se (vid kontakt denna väg, tänk på att lämna namn och lägenhetsnummer)

Hemsida: www.aphos.se

Ekonomisk förvaltare

AB Rådstornet
Kungstensgatan 38, 4 tr 
113 59 Stockholm

Telefon: 08-545 660 90

Mer kontaktuppgifter: www.radstornet.se

Skadedjursbekämpning

Anticimex

Telefon: 075-245 10 00


Svenska Störningsjouren AB

störningar mellan 20.00-06.00 Tel: 08-568 214 00

under kontorstid. 08-645 00 35 alt. info@storningsjouren.se