Information från byggprojektledaren 2020.09.27

Ny kontaktväg
Frågor och synpunkter rörande byggprojektet mailas nu till byggetfyrhojden@gmail.com.  

Uppdaterad tidplan
En tidplan daterad 2020.09.15 har läggs ut på föreningens hemsida. Vi understryker att tidplanen även i fortsättningen kan förändras. Det rekommenderas att inte planera längre resor eller dylikt utifrån tidplanen. Uppdaterade tidplaner avses publiceras ca kvartalsvis.

Arbetstider och yrkesgrupper
Entreprenören arbetar kl 7-16 på vardagar, utom Murtek AB som utför fasadarbetena kl 7-18 måndag till torsdag. Alla yrkesgrupper är svensktalande utom hos ställningsbyggaren där arbetsledningen – men inte varje arbetare – talar svenska.
Om du ser misstänkt aktivitet utom arbetstiderna så ring till polisen. 

Tillval av nya ytterglas och öppningsvred
För den som önskar erbjuds möjlighet till utbyte av ytterglas-rutor till nytt planglas samt nu också att köpa nya öppningsbeslag/vred. Dalarö Måleriservice delar ut blankett för beställning senast 1 vecka innan åtgärder i ditt hus påbörjas. Bevaka posten om du inte är hemma.
Blanketten ska signeras med namnteckning. Den samlas in av Dalarö när de kommer tillbaka för försyn hos dig. Föreningen kommer senare att fakturera dig för de tillval du gjort. En administrativ avgift tillkommer.

Besiktningar sker
Kontraktsenliga besiktningar för markarbeten och fönsterbyte har påbörjats. Syftet är att nu i början fastställa vilken nivå som ska gälla för utförandet. Besiktningar kommer också att ske av fasadarbeten och arbetet med VA. 

Buller  
För att spräcka berg snabbare används nu en stor borr-rigg. Maskinen har hög ljudnivå, men arbetet går alltså fortare. 

Du som har husdjur  
Det är viktigt att du noga informerar entreprenörens kontaktperson att du har husdjur och kommer överens om hur situationen ska hanteras. Sätt också upp information på utsidan av din ytterdörr om vilka djur som finns i lägenheten. Det säkraste är om husdjuren kan vara någon annanstans under entreprenörens arbetstid. 

Om något skadas
Säkra upp allt du är rädd om genom att flytta undan, täcka över eller skydda det på annat sätt.
Om saker eller möbler går sönder hos dig så är det din hem-försäkring som gäller. Om väggar, golv eller dylikt skulle skadas så är det bostadsrättsförsäkringen som gäller (alla medlemmar har sådan försäkring hos Folksam).
Ditt försäkringsbolag undersöker om uppsåt eller försumlighet av någon annan kan påvisas, i så fall ställs krav till denne.
För föreningen gäller motsvarande – om fastigheten skulle skadas så öppnar föreningen ett försäkringsärende.

Galler för källarfönster tas bort
Gallren som sitter på vissa fönster tas bort. Försäkringsvillkoret som gäller är Skyddsklass 1 – ”ingen eller låg mängd begärlig egendom”. Du förväntas alltså inte förvara någon begärlig egendom i förråden. Montering av eventuella galler, för de som vill ha det, ska ske på insidan efter renoveringens slut. 

Re-lining av avloppsrör i källare
Kring årsskiftet planeras re-lining av avloppsrör. För att underlätta informationen inför start kommer en inventering göras för att identifiera vilka förråd/medlemmar som behöver tömma hela/delar av sina förråd för framkomlighet. 

Tillträde och bortplockning av saker – vad gäller för medlem
Det är viktigt att du lämnar tillträde till din bostad efter aviseringen, och att du plockar bort dina saker enligt anvisning. Tillträde ges genom du lämnar din nyckel till Reomti som har ett säkerhetsskåp.  Underhållsarbete på fastigheten är något varje boende enligt bostadsrättslagen, 7 kap. 13 §, och föreningens stadgar, § 45, är skyldig att möjliggöra. Ansvaret att plocka undan sina saker beskrivs i stadgarna § 41.
Om du inte lämnar tillträde eller inte plockar undan så kan det medföra en kostnad för dig.  

Byggmöten
Byggmöte med entreprenören hålls var tredje vecka där frågor om tider, organisation, tekniska frågor, ekonomi, lagkrav, kontroller, aviseringar och anmälda avvikelser tas upp. Alla inkomna frågor från medlemmar tas upp.

Information från byggprojektledaren samt entreprenören

Uppdaterad info om byggåtgärderna

Tidplanen kommer att uppdateras
Det står nu klart att tidplanen måste revideras. Markarbetena har försenats på grund av att mycket berg i marken behöver spräckas bort. Renoveringsprojektet beräknas nu behöva pågå till våren 2023. Entreprenören kommer att redovisa en ny tidplan så snart semesterveckorna är över. Tidplanen som är daterad 14 maj 2020 är alltså inaktuell men får ligga kvar på hemsidan som allmän information om aktiviteter tills den nya publiceras.

Viktig information om borttagning av infästningar i fasad
Du tar i första hand själv bort det som du satt upp på väggen vid din balkong.
Det är dock viktigt att veta att infästningar av krokar och beslag som gjorts i fasaden längre tillbaka i tiden än 70-talet kan innehålla asbest. När ställningen är uppe kommer föreningens fastighetsförvaltare att göra en inventering för att se var asbest ev. förekommer. Sådana infästningar tas om hand av en sanerings-firma. Arbetet sker utifrån, din bostad berörs ej. Platsen spärras av och en informationsskylt sätts upp medan arbetet pågår. Observera att styrelsen inte är inblandad i administrationen av detta.

Viktig information om borttagning på balkong
Det som ska tas bort på din balkong ansvarar för att tömma,exempelvis:

  • Möbler
  • Trall på balkonggolv
  • Parasoller
  • Spaljeer
  • Markis
  • Blomlådor
  • Hyllor

Balkongen skall vara helt ren från saker.

Styrelsen tipsar om att kontakta Aphos om ni eventuellt behöver hjälp. Detta får ni bekosta själva. Kontaktuppgifter finns i trappuppgångarna samt här på hemsidan.

Information om beställning av utbyte av yttre fönsterglas
För den som önskar erbjuds möjlighet till utbyte av ytterglas-rutor till nytt planglas. Dalarö Måleriservice delar ut en blankett för beställning av nytt/nya ytterglas senast 1 vecka innan åtgärder i ditt hus påbörjas. Bevaka posten om du inte är hemma! Blanketten ska signeras med namnteckning. Den samlas in av Dalarö Måleriservice när de kommer för inventeringen av fönster. Den ekonomiska förvaltaren kommer senare att fakturera dig för bytta ytterglas. Observera att styrelsen inte är inblandad i administrationen av detta. Om ni har frågor så finns kontaktuppgifter på blanketten som delas ut av Dalarö Måleriservice.

Tillträde till din bostad / förråd – du behöver lämna in din nyckel
För tillträde måste alla medlemmar lämna in en extra-nyckel till Reomtis platskontor på Fyrskeppsvägen 138. Nycklarna förvaras i ett säkerhetsskåp. En blankett från med information om tider för att lämna in din nyckel delas ut från entreprenören senast 1 vecka innan tillträdet behöver ske.
Tillträde för underhållsarbete måste ges enligt bostadsrättslagen kap 7, §13 och enligt våra stadgar §45. 

Regelbundna byggmöten sker
Föreningens projektledare har byggmöte med entreprenören 2 gånger i månaden. Styrelseledamöter är ofta med, och fastighetsförvaltaren deltar. På agendan tas frågor upp och dokumenteras  – tider, organisation, aktiviteter, tekniska frågor, ekonomi, lagkrav, kvalitetskontroller, miljö- och arbetsmiljöfrågor, aviseringar och information, besiktning / godkännande. Frågor från medlemmar tas upp. 

Övrigt
Har du frågor om renoveringsprojektet är kontaktvägen (förutom det som redan angivits ovan) att maila info@brffyrhojden.se  men observera att om ni har detaljfrågor så kan det ta extra tid att få svar på då styrelsen inte har alla svar utan tar med dessa till byggmöten eller tar dem med byggprojektledaren.

Hälsningar Styrelsen

Plocka bort i allmänna utrymmen!

Hej medlemmar!

Vi i styrelsen har blivit uppmärksammade om att det förvaras saker i trappuppgångar och källargångar. Detta är förbjudet och vi uppmanar er att omedelbart ta bort dessa saker. Det får absolut inte förvaras saker i något av ovan nämnda utrymmen. Detta har med brandsäkerhet att göra och om vi inte följer detta och om det händer något så är det troligt att vi inte får hjälp via de försäkringar vi i föreningen har.

Bifogar en bild hur det ser ut i källargången i långhuset!

Hälsningar styrelsen

Resultat från årsstämma

Hej medlemmar!

Vi, i styrelsen, höll en mycket annorlunda stämma förra veckan och nu är stämmoprotokoll samt poströsterna sammanställda. Vi i styrelsen tackar för ert förtroende.

För er medlemmar som vill ta del av stämmoprotokoll och poströstningsresultat, skicka ett mail till styrelsen.

Hälsningar styrelsen

Årsstämma 2020 NYTT datum 30/6!

Vi blev uppmärksammade på att vi inte uppdaterat nytt datum på hemsidan till årsstämman. Vi ber om ursäkt för detta.

Söndagen den 14/6 delade styrelsen ut kallelse, följebrev samt poströstningsblankett. För medlemmar som för tillfället är på annan ort i rådande omständigheter och inte kan ta del fysiskt av poströstningen var vänlig maila styrelsen så löser vi detta: info@brffyrhojden.se

Hälsningar styrelsen

Informationsmöte om byggåtgärder från 2020.06.04

Hej alla medlemmar!

Vi hade ett informationsmöte för samtliga medlemmar den 4 juni och nedan följer sammanfattning från vår byggprojektledare och styrelsen, liknande lapp fick de som deltog på mötet.

Tidplan

Åtgärderna kommer att pågå till september 2022. Markarbetena per hus beräknas ta ca 7 veckor, det beror på hur marken ser ut. Arbetet på byggnaderna sker i cykler om ungefär 10 veckor per hus. Åtgärderna på huset påbörjas inte direkt efter att markjobbet är klart utan en tid senare. Tre av husen blir klara till årsskiftet. Långhuset kommer sist. Information om tidplanen kommer att ges.

Relining av avloppsrör

Relining av avloppsrör sker i december-januari 20/21 för ca 5 hus och i december-januari 21/22 för resterande byggnader. Förråd som har avloppsstam som går ner i golvet berörs (kolla gärna i ditt förråd) men inte övriga. Avisering att frigöra yta för åtkomst till röret kommer att ske några veckor innan. Titta i ditt förråd om du berörs, börja gärna rensa och tänk på att det är bra att värdefulla saker inte finns kvar. OBS att styrelsen kommer att klargöra vilka som äger vilka förråd – det är viktigt att rätt medlem blir aviserad.

Åtgärder på byggnad

Avisering sätts upp i porten 1 vecka innan ställning börjar byggas. Då är det dags att plocka bort allt från balkongen (markiser, termometrar mm som du satt upp). Reomti kommer att montera ned vädringspinnen som föreningen satt upp på allas balkonger. Ställningen har regnkappa upptill och en tunn dukväv på yttersidan, utsikten kommer skymmas. Fönsterfirman kommer sedan att avisera i vars och ens brevlåda 1 vecka innan de vill komma in. Ta bort allt i fönstren (gardiner, saker, blommor). Balkongdörren spärras. Balkongen kommer inte att kunna användas under ca10 veckor. Ytterbågar renoveras på verkstad. Innerbågen sitter kvar förutom några timmar då den tas ut för glasbyte här på området, under tiden sätts ett väderskydd på fönstret. Persienner kommer att halas upp mot bågöverstycket, och släppas ned igen efter arbetet. Om persienn ev. skadas så noteras det. Den inre målningen görs på plats i alla lägenheter (ingen extra kostnad för medlem). Det kommer att bli väsentligt mycket bättre värmeisolering genom ny drevning, tätlister, isolerglas. Fasaden putsas om och balkongfront med räcke byts ut till nytt med liknande utseende och kulör.

Extrabeställning

Du som vill passa på att byta ut även det yttre glaset har möjlighet till det. Styrelsen kommer ange hur du anmäler ditt intresse och hur betalningen ska gå till. Priset är 1.375:- per kvadratmeter glasyta (inkl. moms).

Övrigt

Störande buller sker endast under tiden mellan klockan 7 och kl ockan 18. Parkering får bara ske på avsedd yta. Schakt-gropar stängslas in liksom materialupplag. Obehörigas tillträde till ställningarna kommer att försvåras men området kan inte inhägnas. Du som är föräldrar – håll uppsikt över barnen. Det är viktigt att du lämnar tillträde till din bostad efter avisering. Underhållsarbete på fastigheten är något varje boende enligt bostadsrättslagen, 7 kap. 13 §, och våra stadgar, § 45, är skyldig att möjliggöra. Åker du bort? Då ska du lämna in nyckel till Reomti som har ett säkerhetsskåp. Det kommer att bli öppet-tider tillgängliga för att lämna sin nyckel. Har du synpunkter om bygget är kontaktvägen som vanligt att maila (inte ringa) info@brffyrhojden.se Mailboxen bevakas av styrelsen.

Det inkom många frågor på infomötet och vi återkommer så snart vi har svar på dessa.

Hälsningar Styrelsen