Ang pågående stamspolning


Om stamspolningen som pågår mellan den 28/11 och 8/12:

Är ni missnöjda med något som inte är akut, kontakta Röranalys.

Även vid akuta situationer som t.ex. stopp eller läcka, så ring deras jour. Om ni tar in en annan jourfirma så debiteras föreningen.

Röranalys journummer är samma som kontorsnumret:

08-599 098 00

mejladress: info@roranalys.se

Dags att testa brandvarnaren!

Nu är det redan advent igen, och med den tänds det många ljus. Vi i styrelsen vill be alla boende att vara extra försiktiga med att lämna tända ljus obevakade, detta för att minska brandrisken!

Vi vill också be er att för säkerhets skull kontrollera era brandvarnare även i år för att se att de fungerar ordentligt. 

Testa gärna redan nu, eftersom det är lätt att glömma!

Med önskan om en trevlig och mysig första advent!

Styrelsen

Trasiga maskiner i tvättstugan

Hej alla grannar!

Som många av er vet har vi haft problem med krånglande tvättmaskiner och långa leveranstider på nödvändiga reservdelar en längre tid. Just nu har vi hela tre maskiner som är ur funktion.  Vi förstår att detta orsakar problem för många och att vi behöver en långsiktig lösning för en fullt fungerande tvättstuga.

På grund av detta har styrelsen beslutat att köpa in två nya maskiner till den bokningsbara tvättstugan. Den trasiga maskinen i spontantvättstugan väntar på reparation sedan tidigare.

I väntan på och leverans och reparation uppmanar vi alla som har egen tvättmaskin att använda den i första hand, och hoppas att ni som använder tvättstugan kan finna lite tröst i att problemet håller på att åtgärdas.

/Styrelsen

Nyhetsbrev 23 okt

Hej medlemmar!

Tack alla som kom till städdagen, vilket gäng och engagemang och en massa blev gjort!

Stamspolning och besiktning

Med anledning av förekommande stop/bubbel i avlopp samt översvämningar i lägenheter från de vertikala stammarna som har uppstått i en del av våra hus kommer en stamspolning att utföras i alla våra hus.

Stamspolning av spillvattenledningar i kök och badrum kommer att utföras av Röranalys 28 november till den 9 december, v.48–49. Sist detta gjordes var våren 2019.

Röranalys kommer att sköta all avisering (1 månad innan samt 1 vecka innan arbetets start) och nyckelhantering.

Värme

Pga omvärldsläget tvingas föreningen att se över kostnader. En stor del i detta är vilken värme som föreningen kan erbjuda sina medlemmar.

Styrelsen har valt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation på 20 grader C, dvs om temperaturen i din lägenhet är över 20 grader så kommer inga åtgärder vidtas. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/

Kontrollera själv temperaturen med en termometer innan du felanmäler! Varje besök från Aphos faktureras föreningen. Temperaturen mäts minst 1 m från yttervägg, fönster och 60 cm ovanför golvet.”

Trädgård och utemiljö

Trädgårdsgruppen har samlats vid tre tillfällen under hösten.

Kampanjen för att fler ska adoptera en rabatt har varit framgångsrik men vi saknar fortfarande faddrar vid nr 128–138 och 114–126. Det finns en ledig rabatt kvar utmed långhuset. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att adoptera en ledig rabatt (= en med skylten kvar) det är inte för sent. De rabatter som inte har fått någon fadder kommer att planteras av vår trädgårdsentreprenör Assars Trädgårdstjänst så de inte växer igen.

Assars Trädgårdstjänst har röjt sly och klippt ner buskar på föreningens mark och på städdagen beskars flera buskar och fruktträd.

Gräsmattorna utanför långhuset börjar ta sig och de krukor som placerades ut på städdagen verkar ha fungerat som hinder mot bilar som kör in och förstör gräset. Det är olyckligt om större fordon som matleverantörer kör in på den smala passagen, särskilt med tanke på balkongerna och fasaden.

En sandsilo för vinterns halkbekämpning kommer att placeras vid gaveln på hus 5 längst ner mot skolan.

Hälsningar

Styrelsen

Ang tvättstugan

– I det bokningsbara rummet finns två maskingrupper. Det är bara du och den som eventuellt bokat den andra maskingruppen under samma tid som har tillgång till rummet medan tvättpasset pågår. Du får inte använda spontantvättstugan samtidigt som du har ett bokat pass.

-Använd enbart den maskingrupp som du har blivit tilldelad. Om det är problem med maskinerna, felanmäl till :

Tel: 08-6040259

E-post: info@aphos.se (vid kontakt denna väg, tänk på att lämna namn och lägenhetsnummer)

Information Bygget

Vecka 40 kommer omfärgning av Hoburgen, det vita huset vid miljöhuset, att påbörjas. Det innebär att en ställning kommer sättas upp och att fönster måste täckas. De tar dock en kortsida och en långsida i taget, så de boende kommer hela tiden att ha en sida fri från täckning.

Exakt hur lång tid arbetet kommer att ta är svårt att säga men Murtek kommer att vara i lokalen där Reomti haft sin etablering till den 30 november. Besiktning är inplanerad i början av december

Arbeten kommer även utföras på baksidan av hus 8 (långhuset) under denna tid. 

Hela byggprojektet blev i fredags godkänt av besiktningsfirman. Även fasaden på Hoburgen ingår i detta godkännande då det är estetiskt och inte påverkar funktionaliteten. 

Projektet är alltså klart och rott i hamn!

Vi ska alla vara nöjda och glada att vi har gjort det möjligt att genomföra detta projekt.

Byggfrågor skickar ni fortfarande till byggetforhojden@gmail.com fram till 31 oktober. Därefter kommer de, om frågor finns kvar om bygget, dirigeras om till styrelsen. 

Mvh

Styrelsen

Städdag 9/10

Hej alla grannar!

Hösten är här och bygget är ÄNTLIGEN slut. Det betyder att det är hög tid för en trevlig och lagom arbetsam städdag. Skriv in den 9:e oktober mellan 10 och 13 i kalendern!

Vi börjar dagen med samling vid port 77 och uppdelning i arbetsgrupper. På att-göra-listan står: uppfräschning av sopskåp, underhåll av bänkar och allmän städning av våra gårdar. Har du förslag på ytterligare uppgifter? Hör gärna av dig till styrelsemailen: info@fyrhöjden.se.

Vid 13 tänder vi grillen utanför port nr. 77 och skålar i saft, kaffe, te eller en folköl för att vi är i mål med byggprojektet. Väl kämpat Brf Fyrhöjden!

Vi ses!

/Styrelsen

Information bygget

Det är inte tillåtet att plantera något i rabatterna kring hus 8 innan klartecken från styrelsen.

Besiktning är gjord idag 19 september men utlåtandet är ej klart.

Bergs Mark håller på i detta nu att ställa i ordning relations handlingar som skall vara klar till den 30 september.

Hälsningar styrelsen

Information angående bygget, Hoburgens fasad

Efter ny särskild besiktning av fasaden på Hoburgen fastslogs det att entreprenören Murtek åtar sig att hitta lämplig åtgärdsmetod för att komma till rätta med problemet.

Den 30 augusti restes ställning på en del av Hoburgen för att kunna utföra prov för att få bort färgskiftningarna på fasaden. Detta beräknas ta ca 2 veckor. 

Detta var inget som styrelsen, projektledaren eller Reomti hade blivit informerad om. 

Tack för visat tålamod och förståelse!

Mvh

Styrelsen