Råttor

Enligt uppgift är det nu mycket råttor i området och det har kommit till styrelsens kännedom att personer lägger ut fågelmat. Vi ber er att upphöra med detta snarast då frön etc. är kalas för råttor och kan locka hit dem ännu mer.

Mvh Styrelsen

Angående badrumsfönster

Det har kommit till styrelsens kännedom att det har uppstått frågor angående bytet av badrumsfönster i samband med fönster- och fasadrenoveringen som pågår i föreningen.

Den tidigare hyresvärden M2-gruppen genomförde ett fönsterbyte i badrummen innan ombildning skedde till bostadsrättsförening. De fönster som det byttes till hade för litet mått i förhållande till fönsterytan, vilket löstes genom att det sattes en ”plåtram” runt fönstren för att fylla ut hela ytan. Bygglov för denna ändring av storlek saknades, varför föreningen har haft ett vitesföreläggande på sig att återställa och byta till fönster i originalstorlek, oavsett att de gamla fönstren har fungerat. Detta byte sker nu i samband med fönster- och fasadrenoveringen.

Det har dock i samband med den försyn som görs av byggfirman inför fönsterrenoveringen upptäckts att vissa bostadsrättsinnehavare vid badrumsrenoveringar har ”byggt in” dessa plåtkanter med kakel så att den totala fönsterytan således har blivit mindre, vilket medför att de nya fönstren nu inte kommer att få plats. Det har hittills endast varit några enstaka fall.

En ombyggnad/renovering som påverkar fastigheten bör inte godkännas, men nuvarande styrelse har inte kännedom om bakgrunden, eller om de renoveringsansökningar som har kommit in har varit tydliga med att denna ”inbyggnad” kommer att ske. Det är en medlems ansvar att inre åtgärder överensstämmer med fastigheten. Kostnaden för återställande där sådana ombyggnader har skett är därför medlems ansvar, enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar (paragraf 34 – 42), det är alltså inget beslut som har fattats av styrelsen och det ingår inte i projektets budget (detta gäller även om det är en tidigare boende som utfört arbetet).

Den plattsättare som hänvisas till har rekommenderats av en boende i föreningen som har råkat ut för just detta problem och var väldigt nöjd med hans arbete.

På förekommen anledning vill styrelsen även påminna om att föreningens ekonomi är vi medlemmars ekonomi. Föreningen har alltså ingen ”egen” ekonomi att ta kostnader ur, utan allt som bekostas av föreningen bekostas i förlängningen av oss medlemmar och kan t.ex. medföra högre avgifter för oss alla.

KABEL-TV TELENOR

Medlemmar som har problem med anslutningen till kabel-tv, via antennsladd; Vi ber er felanmäla på telefonnummer 020 – 222 222 för att få in så många felanmälningar som möjligt till Telenor.

Styrelsen arbetar parallellt för att lösa det här problemet som pågått en längre tid.

Årsstämma 2020

Hej medlemmar!

Vi, i styrelsen, höll ännu en mycket annorlunda stämma för ett par veckor sedan och nu är stämmoprotokoll samt poströsterna sammanställda. Vi i styrelsen tackar för ert förtroende. För er medlemmar som vill ta del av stämmoprotokoll och poströstningsresultat, skicka ett mail till styrelsen.

Hälsningar styrelsen

Kontaktvägar

Vi i styrelsen får just nu en relativt stor mängd av mail varje dag. Vi ber er nu att inte kopiera in oss på mail som ni skickar till exempelvis byggmailen. Detta för att vi ändå får denna information så det blir dubbelt arbete för oss.

Vi passar också på att påminna om att allt som har med bygget att göra skall skickas till byggetfyrhojden@gmail.com

Felanmälningar skall till Aphos och andra kontaktvägar som kan var bra att känna till hittar ni här.

Hälsningar Styrelsen

Påminnelse angående avspärrningar

Styrelsen ber än en gång boende att respektera de avspärrningar som görs på grund av bygget. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att gå innanför avspärrningar och klättra på byggställningar, det gäller både stora som små, det vore ju väldigt tråkigt om det händer en olycka.

Vid sådana här byggen brukar hela byggområdet vara avspärrat, men det går ju inte nu eftersom vi bor här samtidigt som de håller på, därför måste avspärrningarna verkligen respekteras! Vi ber även föräldrar att prata med sina barn om att det kan innebära fara att gå innanför avspärrningar eller klättra på byggställningar.

Mvh styrelsen