Byggprojektets tider under jul- och nyår

Inga arbeten kommer att ske inne i lägenheterna från den 23/12 2020- 10/1 2021

Murtek             * Nätning fasad HUS 3
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 25/12
Arbete 28/12 – 30/12
Lediga 31/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1 – 8/1

Dalarö Mål / Kalles Glas
Lediga 23/12 – 10/1

Bergs Mark      * Markarbete HUS 6, ev. start HUS 7
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 25/12
Arbete 28/12 – 30/12
Lediga 31/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1
Arbete 7/1 – 8/1

Röranalys         * Relining HUS 8 källare
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1
Arbete 7/1 – 8/1

Hälsningar Styrelsen

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 14 december. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.  
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Sprid gärna vidare informationen till andra som kan komma att beröras av våra tester, till exempel fastighetsförvaltare.
För dig som förvaltar flera fastigheter kan se mer information om vilka fastigheter det gäller på avbrottswebben.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Med vänlig hälsning 
Stockholm Exergi
Fortums Logo

Påminnelse om förrådsinventeringen

Hej igen! Det är som sagt väldigt många som inte har hört av sig angående vilka förrådsnummer ni har, det bör vara betydligt fler än de som har hört av sig till oss som har “fel” förråd. Det är än viktigare att vi får ordning på detta nu när Röranalys ska in i källarna för relining, vilket kommer att påverka vissa förråd och vi och de behöver kontakta förrådsinnehavarna.

Därför ber vi nu ÄN EN GÅNG att ni meddelar vilka nummer ni har på era förråd, både vanliga källarförråden och matkällarförråden, gärna även ni vars förrådsnummer stämmer med numret ni har på dörren!

Maila till info@brffyrhojden.se

Tack på förhand!

/Styrelsen

Information från Stockholm Exergi: Planerat arbete på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 30 november.

Testerna förväntas pågå från kl 8.00 till ca 12.00.

Värmeuttaget i fjärrvärmcentralen begränsas tillfälligt. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Information från Röranalys angående relining-arbete

På uppdrag av Reomti bygg ska Svensk Röranalys utföra renovering av ledningar i källaren.

Förarbetet startar måndagen den 23 november och pågår till och med 18 januari.

Rengöring samt filmning av avloppsledningar.

Renovering av avloppen påbörjas måndag 7 december och beräknas vara klar fredag den 14 maj. Se grovplanering för när vi arbetar i ert hus.

Vi vill påminna er om att arbetet i källare kommer att vara en arbetsplats och vill att ni är aktsamma om ni är i källaren.

I övrigt påverkas inte boende.

Vår personal bär alltid legitimation (ID06) väl synligt och uppvisar gärna detta vid behov.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår projektledare Jonas Alkesjö på 08-599 09 830 på vardagar mellan 07.00-16.00 eller maila till jonas.alkesjo@roranalys.se

Med vänlig hälsning

Svensk Röranalys

Påminnelse angående förråden

Med ledning av de svar vi har fått in från vissa medlemmar förstår vi att det måste vara flera som har andra förrådsnummer än lägenhetsnummer. Vi vore därför väldigt tacksamma om alla kunde kolla sina förråd och återkomma om numren inte stämmer. Efter att vi har börjat med inventeringen har det även framkommit att vissa saknar t.ex. matkällarförråd, att “deras” nummer är taget av någon annan. Vi vill få ordning i föreningen och veta vilka förråd som hör till vilken lägenhet, bl.a. inför försäljningar.

Inventering av källarförråd

Styrelsen har märkt att det kan vara oordning och okunskap om vilka källarförråd som hör till respektive lägenhet vid t.ex. försäljning.

Varje lägenhet har TVÅ förråd, ett ”vanligt” källarförråd och ett matkällarförråd.

På de flesta lägenhetsdörrar står det ett lägenhetsnummer, samma nummer ska stå på dina förråd, se bilder ovan. Stämmer dessa nummer på din lägenhet och ditt/dina förråd så behöver du inte göra något.

Har du ett annat nummer på ditt/dina förråd än på din lägenhetsdörr meddela styrelsen på info@brffyrhojden.se ! Har du inget nummer på din lägenhetsdörr (det är några som inte har det) så meddela styrelsen vilket nummer du har på ditt/dina förråd.

/Styrelsen