Årsstämma

Föreningen har årsstämma tisdagen den 10 maj kl 18:30 i aulan på Kärrtorps gymnasium. Avprickning av deltagande sker mellan 18 – 18:20. Kom i tid!

Kallelse m.m. handlingar kommer!

/Styrelsen

Fågelskrämmor

Styrelsen har satt upp två stycken ”fågelskrämmor” på gården mellan hus 6 och 7, för att försöka förhindra att måsungar, likt förra året, förirrar sig ner på gården med arga, attackerande föräldrar som följd. Ev. kommer fler skrämmor att sättas upp framöver.

Information från styrelsen, mars 2022

Hej grannar!

Samtidigt som vi går in i en ljusare tid på året och börjar se slutet av det enorma bygget som föreningen genomför, så fortsätter världen att vara upp och ner. Pandemin pågår fortfarande, om än i något mindre omfattning än tidigare, och nu, det fruktansvärda kriget i Ukraina. Obegripligt och sorgligt!

Med anledning av detta vill vi skicka lite information till alla boende i föreningen gällande skyddsrum. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gjorde en tillsyn av våra skyddsrum  i december 2021. Vid  tillsynen fick vi gott betyg av tillsynsmannen, men vi måste åtgärda en del. De skyddsrum som inte går att färdigställa inom 48 timmar, d.v.s. tömmas så att de kan användas som skyddsrum, måste vi se över. Skyddsrum får bara användas för cyklar och barnvagnar. Vi kommer titta på det här så vi följer de allmänna riktlinjer som finns. Det finns ett skyddsrum i varje huskropp och en tydlig skylt visar var de finns.

Vi har de senaste veckorna haft flera tillfällen då skadegörelse har polisanmälts. Stenar har kastats in i fönster hos medlemmar och i en port. Ungdomar har setts springa på ställningar. De har även tagit sig in i portar och upp på vinden vid ett tillfälle. En man har också synts vid långhuset, där han har stulit saker från Reomtis byggare. Polisen tillkallades av platschefen från Reomti men mannen hann cykla iväg innan polisen kom. Vi ber er än en gång att vara vaksamma på händelser i området! Grannsamverkan går en rond varje kväll en tid framöver för att försöka avbryta eventuella skadegörelser eller försök till inbrott.

Till slut vill vi bara påminna er om att vara rädda om våra nya fasader, det är t.ex. inte tillåtet att rita på dem och borra i dem, inte ens för att sätta upp saker på din egna balkong. 

Information läggs upp kontinuerligt på vår hemsida. www.brffyrhojden.se

/Styrelsen

Din BRF behöver dig!

Vi behöver fler kandidater till styrelsen för att skapa ett hållbar arbetsbelastning för de befintliga styrelsemedlemmarna.

Vi drar alla nytta av styrelsens arbete och driften av föreningen, vilket förutsätter att de boende engagerar sig… Tyvärr är det för få i dagsläget! Det är lätt att hoppas att någon annan löser det, men så är inte verkligheten just nu. Erfarenhet av tidigare styrelsearbete och av att hantera hemsidor är en fördel, men absolut inget krav. Vi söker både ordinarie ledamöter och suppleanter.

Hör av dig till valberedningen om du är intresserad, vill rekommendera någon eller har några frågor.

Karin Brunskog 0763-49 02 05
Peter Nicander 0727- 03 19 68

Information från styrelsen, januari 2022

För det första vill styrelsen passa på att önska alla medlemmar ett riktigt gott nytt 2022!


Med det nya året kommer också en delvis ny sammansättning av vår styrelse. Ann Karlsson har avgått som styrelsens ordförande fr o m januari. Ny ordförande fram till ordinarie föreningsstämma är Ami Widgren, Monika Macdonald fortsätter som sekreterare, Mats Koskela är ny kassör och Karin Edstrand kvarstår som ledamot. Är du sugen på att ingå i styrelsen? Hör då av dig till valberedningen som består av Karin Brunskog och Peter Nicander! Styrelsen vill stympa onödiga utgifter och ber därför om alla medlemmars hjälp att bidra till detta, bl.a. genom att tänka på följande:

Fortsätt läsa…

Dags igen att testa att era brandvarnare fungerar!

Nu är det redan advent igen, och med den tänds det många ljus. Vi i styrelsen vill be alla boende att vara extra försiktiga med att lämna tända ljus obevakade, detta för att minska brandrisken!

Vi vill också be er att för säkerhets skull kontrollera era brandvarnare även i år för att se att de fungerar ordentligt. 

Testa gärna redan nu, eftersom det är lätt att glömma!

Med önskan om en trevlig och mysig första advent!

Styrelsen

Information från Grannsamverkan

På senare tid så har vi haft två inbrottsförsök i källaren på långhuset samt inbrott i båda Reomtis containrar.


Vi kan stoppa detta genom att vara vaksamma! De flesta inbrott föregås av spaning. Hälsa på eller erbjud hjälp till individer som inte verkar höra hemma i området.


Ser eller hör ni något konstigt – tveka inte att ringa Grannsamverkan!….bättre en gång för mycket än för lite

073 – 720 00 92