Informationsbrev 4/2015 (2015-12-05)

Miljöstugan

Vi gör ett sista försök att försöka få ordning i miljöstugan. På förslag från boende ändras antal behållare per sort till att passa behovet bättre. I samband med byte av detta och uppsättning av nya skyltar kommer en storstädning att göras. Om vi alla hjälps åt att hålla ordning i miljöstugan finns chans att vi kan behålla den, i annat fall kommer stugan att stängas och vi får hänvisa till kommunens återvinningsbehållare.

Vi söker boende som vill engagera sig i frågan om miljöstugan; komma med idéer och förslag på hur vi kan göra stugan trivsammare och enklare att hålla ren. Kontakta styrelsen via mail om du är intresserad.

Energistudie

Under perioden 1/12 2015 -31/3 2016 kommer en energistudie att genomföras i våra fastigheter. Föreningen har ansökt om och fått bidrag från Energimyndigheten att genomföra denna studie med målet att halvera våra energikostnader med 50%.

Vi har en projektledare som driver detta, Per Landqvist och han kommer att ses i området, både ute och inne under denna period. Ett steg i denna studie är en förestående boendeenkäten som kommer i mitten av december. Den kommer bestå av cirka 15 frågor och kommer med fördel att kunna besvaras digitalt på nätet.

Extra föreningsstämma

Eftersom det har varit flera avhopp i styrelsen p g a bl a sjukdom och flytt för arbete utomlands behöver vi fler styrelseledamöter och kommer att kalla till en extra föreningsstämma för att ha ett fyllnadsval. Mer information kommer från valberedningen.

Fortsatt elsäkerhetsarbete

Fortsatt arbete med att installera energisparande ledbelysningar pågår i källargångar och cykelrum/skyddsrum.

Klottersanering

Klottersaneringen har startat och ska pågå under de närmaste veckorna. Som vi meddelat tidigare kommer hus 128-132 att undantas, eftersom det kommer att krävas en annan slags åtgärd för detta utsatta hus.

Cykelrensning

Stort tack till alla som deltog i arbetet med att rensa föreningens område och förråd från övergivna cyklar, barnvagnar och annat. Speciellt tack till Lea Kaubish som organiserade och hade huvudansvar. Alla övergivna cyklar och barnvagnar är dokumenterade och en lista över allt är skickat till polisen. Planen att skänka allt till Fryshuset eller motsvarande verksamhet, som renoverar och säljer vidare och överskottet går in i deras verksamhet.

Trappförråd

I alla trappuppgångar finns trappförråd under trappan, dessa kan hyras för 50 kr/månad, men väldigt få av dessa förråd är uthyrda.

Följande portuppgångar har förråd som är möjliga att hyra: 73, 79, 81, 85, 98, 100, 102 (inom kort), 104, 106, 108, 110, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 136, 138

Källare

Flera av källargångarna är nu överfulla med allt möjligt bråte och möbler – IGEN. Vi ser ett mönster där gamla möbler, spisar och annat bråte fylls på i källargångarna i samband med renovering och försäljning av lägenheter och det är inte acceptabelt. Ett exempel är en dumpad spis i källaren mellan 73:an och 75:an.

Vi uppmanar på nytt alla boende att sluta använda källargångarna som förråd och soprum. Förutom att det innebär onödiga kostnader för föreningen är det en brandrisk.

Inget öppet hus i föreningslokalen på följande tisdagar: 22/12, 29/12 och 4/1 2016

Styrelsen Brf Fyrhöjden