Nya kodlås

nya kodlås
nya kodlås

Nya kodlås installeras nu för föreningens portar. Information om ny portkoden kommer att lämnas i allas brevlådor.

Den gamla generella portkoden kommer också att gälla under en övergångsperiod.

Portkoden kommer att kunna användas mellan kl 06:00 – 21:00 och övrig tid måste man använda nyckel.

Brevbärare och reklamutdelare kommer att använda brickor med s.k. IR-sändare.