Pågående styrelsearbete Dec 2016

fyrskeppsvägen jul

Vi har nu installerat Eco guards temperaturmätningssystem för att framöver kunna hålla en jämnare temperatur i våra lägenheter. Det kommer bli en andra omgång för de som inte lämnade nycklarna. Vi ber er att samarbeta med detta. Tänk på att vi i framtiden kommer kunna hitta de kallaste lägenheterna för att åtgärda trasiga element. Detta går inte om temperaturmätaren saknas i den aktuella lägenheten. Tack för samarbetet.

Från och med 19e Dec kommer vi inte längre vara anträffbara via lokalen eller telefon på tisdagar. Vi hänvisar i stället främst till vår e-post men även till brev som kan lämnas till styrelselokalen i 108:an.

Föreningen har nu sålt ytterligare 2 lägenheter.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen.

 

Pågående styrelsearbete Sep 2016

fyrhöjden

Vi tittar just nu på hur vi kan energieffektivisera våra hus för att spara ström och och pengar.

Vi kommer även snart gå igenom vad vi ska göra för vår trädgård.

Nytt är att miljöstugan nu stängs kl 22:00.

Det har på senare tid blivit mycket stökigare i och kring miljöstugan. Vi ber er att bara slänga sådant som är tillåtet. Inga möbler eller annat som inte går in i containerna. Det kostar föreningen mycket pengar när reglerna inte följs.