Tack för din insats under värstädningen

städdag vår 2016

Ett stort tack till alla som hjälpte till på städdagen.

Dagen som började med solsken blev mycket lyckad. Vi lärde känna varandra bättre, hittade många nya faddrar till rabatterna, planterade nya syrener, monterade trädgårdsbord, krattade, samlade skräp m.m.

Vi passar även på att hälsa de nya medlemmarna i trädgårdsgruppen välkomna.

Vi önskar alla en trevlig vår och sommar!