Avstamp för Fyrhöjdens dränerings- fönster- och fasadprojekt!

Styrelsen har, den 7 januari 2020, slutit avtal om en totalentreprenad med byggföretaget Reomti som, med underleverantörer/aktörer, ska stå för vårt stora projekt som inkluderar dränering, reparation/byte av horisontella stammar i källarplan, fönster- och fasad.

Steg 1, med början mars 2020, blir arbetet med dräneringen då dagvattenledningar ska flyttas ut och läggas i marken utanför huskropparna och trasiga rör mm i källare ska åtgärdas. Därefter följer arbetet med fönster och fasader. Allt kommer att ske successivt, inbegripa några huskroppar i taget, allt för att vi ska slippa få hela området som en enda jättebyggplats.

Jobbet med dränering påbörjas då tjälen gått ur marken. Därefter följer fönster och fasader och hela projektet beräknas vara färdigt efter två år. Självklart kan problem tillstöta så att slutdatum riskerar att ruckas. Men det hoppas vi förstås absolut inte ska behöva ske.

Hela detta jättejobb lär förstås påverka oss alla i föreningen, men slutresultatet blir fint och hållbart för framtiden. Vi i styrelsen känner oss trygga med att det underlag och de gedigna undersökningar, som under flera år tagits fram vad gäller föreningens rördragningar, markförhållanden, fasader och fönster, nu utgör en säker grund för fortsatt arbete.

Läget nu i januari är att föreningen, genom vår kompetenta och erfarna externa projektledare Magdi Dobi, har inlämnat en bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret för fönsterbyte. Någon handläggare för vårt ärende finns dock ännu inte utsedd. Självklart uppstår en lång rad frågor som behöver svar, därför arrangerar vi, den 20 februari, ett informationsmöte där representanter från Reomti, vår kvalitetskonsult Magdi Dobi och vi i styrelsen medverkar. Självklart ska vi också regelbundet informera via hemsidan. MEN – ni som redan nu har tusen frågor, allt från hur växter och rabatter ska klara sig, hur källare påverkas, vilken tur i byggordningen just er huskropp har, om hur skydda sig mot byggdamm … Vänta med att ställa dem till informationsmötet då expertisen kommer att finnas på plats.

Viktig information att ta med i beräkningen redan nu är dock att under den tid varje respektive huskropp är under arbete, då får inga enskilda renoveringsprojekt t ex av kök eller badrum göras samtidigt. Vid informationsmötet kommer det tydligt att framgå under vilken period just ditt/ert hus renoveras. Vill man åtgärda något privat måste detta ske antingen innan turen har kommit till ert/ditt hus, eller så efteråt.  

Vi har några omvälvande år framför oss, men vår förhoppning är att vi ska komma igenom alla byggprojektens vedermödor med gott humör, med tolerans och med hopp om en ännu vackrare, säkrare och trivsammare Brf Fyrhöjden. Mer information kommer så nu finns all anledning att verkligen hålla koll på styrelsens/föreningens hemsida.

Häslningar Styrelsen

Klotter

Föreningen har kontaktats av Stockholms Stad då en anmälan om klotter på vår fasad inkommit. Styrelsen vill informera om att detta skett men att vi inte avser att lägga ner stora belopp på klottersanering nu då föreningen inom kort ska renovera samtliga husfasader.

Tömning av källare

Då många av föreningens allmänna källarutrymmen belamrats med skräp, bokkassar, trasiga sängar och annan bråte kommer dessa föremål att inom kort fraktas bort. Vi vill understryka att det, på grund av den stora brandrisken, är strängt förbjudet att lämpa av allsköns bråte i allmänna utrymmen. Kör bort grejorna och/eller utnyttja föreningens städdagar då allmän hämtning av grovsopor sker.

Allmänna källarutrymmen är inga soprum!

Telenor TV-leverantör

Till medlemmar som i dag har bredband och tv-tjänster kopplade till Telenor.

Vi har hävt tidigare styrelses beslut om uppsägning av Telenor som leverantör.

Många av er har fått brev från leverantören där det står att tjänster ska upphöra vid årsskiftet. Samtliga boendes abonnemang med Telenor har återaktiverats. Ni kan fortsätta använda leverantören med oförändrade avgifter och utan avbrott.

Tvättstugeinloggning

Vi har fått många mail, till styrelsen, från flera medlemmar som vill ha inloggning till tvättstugan online. Nedan följer instruktion om hur du går tillväga för att få detta.

Alternativ 1: Du som är ny medlem kan alltid be säljaren att lämna över sina inloggningsuppgifter tillsammans med den badge/nudd-bricka som du ska vara noga med att överta tillsammans med nycklar mm. Badgen/Nudd-brickan är en värdehandling som sa följa med köpet.

Alternativ 2: Skriv ett mail till Aphos, föreningens tekniska förvaltare, och uppge namn, adress samt det lägenhetsnummer som finns angivet i ditt köpekontrakt. Adress info@aphos.se. Som svar får du en kod som går att logga in med via föreningens hemsida och din dator. Denna kod kan du spara alternativt ändra till något mer personligt. 

Angående kabel-TV via Telenor

Hej alla medlemmar!

Många av er har fått ett skriftligt besked om uppsägning av abonnemang med Telenor som kabel tv-leverantör. Vi håller på att efterforska vad det är som har hänt och problemet kommer att lösas innan avtalet löper ut mot slutet av året, men det  kommer att ta lite tid. Vi återkommer när vi vet vad som blir den bästa lösningen för er som vill fortsätta använda tjänster som kabel-tv.

Hälsningar Styrelsen