Det går bra – köpstämma planeras till december

Intresset i Brf Fyrhöjden är mycket stort och vi bedömer att det finns en god majoritet för ett köp. Vi planerar därför för att hålla köpstämma under första halvan av december.

Har du inte skickat in ditt medgivande så gör det nu. Ju fler röster vi har för ett köp desto bättre. Tänk också på att du måste vara folkbokförd på fastigheten för att din röst ska vara giltig. På skatteverket.se kan du ladda ner blankett eller flytta med e-leg.

Under processens gång har det kommit fram en del synpunkter och önskemål från olika boende och hyresgäster. Vi har nu det underlag som behövs för att sammanställa och justera kalkylerna inför den ekonomiska planen som kommer vara klar i god tid innan stämman. När planen är klar kan du ladda ner den härifrån.