Frågor & Svar

Många av de frågor som inkommer till styrelsen/arbetsgruppen är återkommande. Genom att regelbundet besöka denna hemsida samt flikarna ”Frågor & Svar” och ”Dokument” kan man därför kanske få svar på just den frågan/funderingen man har. Hemsidan och flikarna uppdateras kontinuerligt.