Byggavfall och annat skräp

Under en period har det förekommit att en del skräp, möbler, glasflaskor och byggavfall blivit slängda runt om i området. Vi vill därför påminna om att det aldrig är tillåtet att ställa något avfall utanför vare sig de små husen för hushållssopor/tidningar eller utanför Miljöstugan, eller på annan plats i området.

Hushållssopor och tidningar skall kastas i avsedda behållare ”på gatan”. Glas skall kastas i avsedda kärl inne i Miljöstugan.
Möbler skall av ägare bortforslas till kommunens återvinningsstationer, likaså byggavfall. Företaget Hellstens kan mot en kostnad, som debiteras den enkilde, bortforsla dylikt.

Detta gäller alla oavsett boendeform för det är vår gemensamma boendemiljö som vi alla tillsammans skall värna om.