Säkerhetsdörrar

Med anledning av det reklamutskick som idag kommit i våra postlådor vill styrelsen påminna om att föreningen önskar ha enhetliga säkerhetsdörrar nyinstallerade. De dörrar som reklambladet erbjuder är ej av den typ som styrelsen tagit fram och som idag, nästan uteslutande har nyinstallerats. Dessutom är reklambladets dörr dyrare än den som sedan tidigare ligger på denna hemsida för beställning.
Även om tiden för beställning har gått ut går det fortfarande bra att beställa den av föreningen föreslagna säkerhetsdörren enligt detta erbjudande.