Valberedningen informerar

Information från valberedningen till föreningens medlemmar är utdelad till samtliga hushåll och finns även att läsa här