Kallelse till Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen för BRF Fyrhöjden kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 28 juni 2012 kl. 18.30
Plats: Kärrtorps gymnasium (aulan)

Läs hela kallelsen här