Första styrelsemöte genomfört

Styrelsen som valdes på föreningens ordinarie föreningsstämma 2012-06-28 har nu haft sitt första styrelsemöte och genomfört ett konstituerande val av styrelsens funktionärer. Mötet valde följande till:
Ordförande: Sanna Vesterby
Vice ordförande: David Thunberg
Sekreterare: Marcus Hansson
Kassör: Marie Engström
Fastighetsansvarig: David Thunberg
Verksamhetsansvarig: Stefanie Bott

Mötet avslutades i samförstånd och alla är inställda på att göra sitt yttersta för att föreningen ska fungera bra. Vi återkommer fortlöpande med mer information.