Låt Fyrhöjden blomma!

Anmäl dig som fadder till en rabatt.

Alla rabatter utanför våra hus är utmärkta med portnummer och bokstäverna A-D. (Se karta här.)

Vår tanke är att du som är intresserad ”bokar” en rabatt som du sedan sköter om. Detta bidrar till att skapa en fin utemiljö och trivsel för alla oss i föreningen.

Vissa rabatter är redan väl omhändertagna av boende och vi vill be er som sköter dessa att höra av er och säga vilken rabatt det är så att de inte blir ”dubbelbokade”

LÅT FYRHÖJDEN BLOMMA!