Stämman framflyttad till 18 juni

Nytt datum för stämman är tisdagen den 18 juni, kl. 19.00 i Kärrtorps gymnasium (aulan).