Informationsbrev 1/2014

Informationsbrev  1/2014 

Förvaltare
Vi har, som vi tidigare informerat om, Rådstornet som ekonomiska förvaltare fr o m 1/1 2014. Rådstornet sköter föreningens ekonomi och administration som t ex avgifter/hyror, lägenhetsförsäljningar, juridiska frågor mm. Detta innebär att hyror och avgifter skall betalas till Rådstornet, bankgiro 483-0550. Om du vill betala via autogiro kan du ladda ned blanketten från vår hemsida:https://brffyrhojden.se/dokument/, alt hämta den i vår lokal i nummer 100, på gaveln eller beställa den direkt hos Rådstornet på telefon: 08-545 660 90.

Fastighetsförvaltare fr o m 1/1 2014 är Boax Service AB. Boax sköter våra gemensamma utrymmen som t ex ytter- och trappbelysning, källarutrymmen, fjärrvärme mm. Fastighetsskötare är på plats 2 dagar i veckan, 2 timmar per gång.

Telefonnummer till felanmälan: 08-564 807 20. Om du är osäker på vad du, som bostadsrättsägare, måste betala och vad som föreningen betalar vid ev felanmälan, kontakta styrelsen för mer information.

Vinterunderhåll
För vintersäsongen 13/14 har vi avtal med Gräddö entreprenad AB för skötsel av föreningens vinterunderhåll.

Securitas
Vi har ett nytt avtal med Securitas fr o m 1/1 2014 som gäller följande:

  • Felparkeringsbevakning inom föreningens mark
  • Jourmontör, kvällar och helger, telefon: 08-657 77 40
  • Trygghetsjour (störningsjour), telefon: 010-470 55 00 (vid allvarlig störning ska polisen kontaktas)

Grannsamverkan 
Föreningen startar grannsamverkan för ökad trygghet i vårt bostadsområde och för att störa eventuella inbrottstjuvar.  

  • Du som vill vara med, kontakta Göran Popping på tfn: 070 797 83 42.
  • Ett informationsmöte i polisens regi kommer att hållas 2014-02-11

Lokaler 
Upprustning av föreningens lokaler fortgår. Vi har f n lediga lokaler från 8 – 66 kvm i varierat skick och prisklass för uthyrning. Lista på lediga lokaler finns hos styrelsen.

Försäljning 
Föreningen har sålt två 3-rummare, en i december -13 och en nu i januari -14, vilket inbringat extra tillskott till föreningens ekonomi

Borttappad Aptusbricka
Om du har förlorat din Aptusbricka/nyckel till tvätt- och miljöstugan kan du beställa en ny, kontakta styrelsen så hjälper vi till med detta. En ny Aptusbricka kostar 250 kr och kommer att debiteras dig.

 

Styrelsen Brf Fyrhöjden

Mejladress: info@brffyrhojden.se
Mobil: 070-92 000 92, telefontid, tisdagar kl 18.00-19.00, övrig tid mobilsvar
Representanter från styrelsen träffas varje tisdag kl 18.00-19.00 i styrelselokalen FSV 100, på gaveln.