VIKTIGT MEDDELANDE TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR OCH HYRESGÄSTER I BRF FYRHÖJDEN

Elsäkerhet för att förebygga brand

Föreningsstämman har beslutat att samtliga lägenheter i föreningen skall elsäkras. Det innebär att behörig elektriker skall ges tillgång till elcentral i Din lägenhet. Elcentralen skall kontrolleras och vid behov åtgärdas för att undvika framtida bränder. OBS ! Detta är icke frivilligt, samtliga måste se till att elektriker ges tillträde till lägenheten. Information om när arbetet skall utföras kommer sättas upp i varje trapphus och lämnas i varje lägenhetsinnehavares brevlåda. Vid arbetstillfället kan ni välja att vara hemma alternativt att sätta nyckel i lägenhetens nyckeltub som sitter på Din ytterdörr. Föreningen står för alla kostnader förknippade med elsäkerheten.

Installera 3-fas elektricitet

Styrelsen har erhållit ett förmånligt pris för lägenhetsinnehavare att på egen bekostnad byta ut lägenhetens elcentral och dra in 3-fas. 3-fas innebär att man kan belasta elsystemet hårdare. I de flesta fall klarar man sig bra med 1-fas men belastningen i moderna kök kräver ibland mer el än vad 1-fas kan leverera.Totalkostnad inklusive moms, arbete och material: 5 500 kronor. Arbetskostnaden 3 000 kronor är berättigat till ROT-avdrag (50 %). Det innebär att den totala kostnaden blir 4 000 kronor om ni använder ROT, i priset ingår:

  1. Ny elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
  2. Ny elmätare med 3 st huvudsäkringar.

Kabeldragning från elcentral och vidare in i lägenhet ingår inte i priset.

Ni som vill installera 3-fas måste meddela intresse senast den 6 oktober 2014. Intresseanmälan lämnas via telefon, sms, mail eller brev i föreningslokalen i 108:an

Styrelsen och Elspecialist Entreprenad i Segeltorp AB

Tfn/sms: 070-23 23 397 – Mejl: info@el-specialist.se