Nu startar vi renoveringen

Nu är det dags att starta renovering av föreningens alla portuppgångar.

Först kommer alla belysningsarmaturer i trapphus, entréer och källare att bytas till LED-belysning med rörelsedetektorer. Därefter kommer trapphusen att målas om. Start V3 i port nummer 71.

Styrelsen påminner om förbudet att kasta/förvara skräp i källargångarna, det är f n väldigt mycket som skräpar i alla källargångar, vilket är en brandfara.