Informationsbrev 1 – 2015

Elsäkerhetsarbetet

Nästan alla 199 lägenheter har haft besök av elektriker och dessa är nu elsäkrade. Det återstår 12 lägenheter som inte varit hemma/inte öppnat när elektriker kommit på bokad tid.

Trapphusen

Samtliga trapphus kommer inom den närmaste tiden att erhålla nya takarmaturer med energibesparande ledbelysning som styrs av rörelsedetektor och tryckknapparna försvinner. Detta arbete startade V3 i port 71.

Samtliga trapphus ska också målas, detta arbete startade V5. Styrelsen har försökt återskapa lite av ursprungsinredningen i trappuppgångarna. ”De byggnader som uppfördes under 1950-talet fick ibland en något färgstarkare målningsbehandling, ibland med fondväggar i avvikande kulör” kan man läsa på länken: http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Om-hus/Entre-och-trapphus/historik-entreerochtrapphus

Arbetet i trapphusen innebär förstås en del olägenheter, men när det är klart har vi fina trapphus. Vi ber att alla tar bort cyklar, barnvagnar och annat i portarna under de dagar som målarna är där, det är cirka en vecka/port.

Källarkorridorer

Även källarkorridorer erhåller ny energisparande ledbelysning, men här behålls tryckknapparna.

Föreningslokal/styrelselokal

Styrelsen har sitt kontor i källarlokalen på gaveln i 108:an. Förutom styrelserummet finns det ytterligare två rum i lokalen som i dagsläget används ytterst sparsamt. Finns det intresse av att använda dessa två rum och inreda till föreningslokal för allehanda ändamål, är styrelsen villig att investera i nödvändiga inventarier. För att detta skall bli verklighet behövs det att några av er medlemmar tar sig an uppdraget och presenterar ett förslag till styrelsen.

Lokaler

Det finns fortfarande några lediga lokaler för uthyrning.

  • ·         En lokal på 30 kvm
  • ·         En lokal på 55 kvm
  • ·         En lokal på 100 kvm

Sprid detta i er omvärld.

Föreningsstämma maj/juni 2015

Du som vill delta i styrelsearbetet 2015/16 kan kontakta styrelsen eller valberedningen.

Källarröjning

Dessvärre fortsätter en del boende att använda källargångarna för att lämna skräp och sopor istället för att lämna detta i miljöstugan. Under våren kommer källarröjning att utföras.

Hur kan DU stötta DIN bostadsrättsföreningen ?

Jo, genom att delta i de intressegrupper som är startade eller genom att starta en ny.

Trädgårdsgruppen

Gruppen gör ett fantastiskt arbete med vår gemensamma utemiljö och arrangerar bl a vår– och höststädning. Det finns plats för fler i gruppen, hör av er om det finns intresse. Klippning av föreningens gräsmattor kommer även fortsatt att skötas av ett antal boende.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområdet mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.Mobilnummer till föreningens Grannsamverkan 073-720 00 92

”De händiga”

För dig som hade trä & metallslöjd i skolan. Föreningen skulle kunna inreda ett förråd med handverktyg och röja, fixa & trixa i våra gemensamma utrymmen. 

Autogiro för avgifter/hyror

Varje månad är det sena inbetalningar som går till inkasso, som i sin tur innebär onödiga utgifter för föreningen. Styrelsen uppmanar boende att skaffa autogiro, blankett för detta finns på hemsidan

Renovering/ombyggnad

Bostadsrätt innebär att man äger rätt att bo i lägenheten. Man äger inte sin lägenhet, det gör föreningen. Vill man genomföra omfattande ombyggnad av föreningens egendom ska man ha styrelsens tillstånd. Det kan t ex vara att ta ner väggar eller ändra ledningsdragningar.

Träffa styrelsen

En representant från styrelsen träffas varje tisdag mellan kl 18-19 i styrelselokalen, nummer 108, på gaveln.