Installation av temperaturmätare

fyrhöjden

Den 6-8e dec 2016 kommer installation av temperaturmätare ske i alla lägenheter.

Syftet med temperaturgivarna är att uppnå en jämnare fördelning av temperatur i fastigheterna. En liten vit plastdosa för permanent bruk, innehållande en trådlös givare, kommer monteras på väggen i Er hall. Montaget tar mindre än fem minuter och utförs av EcoGuard.

Lämna nyckeln, tack!

Om du inte kan vara hemma under montagedagen lämnar du din lägenhetsnyckel i nyckeltuben i lägenhetsdörren. Se till att man kan få ut nyckeln utifrån, så att inga nyckelringar eller dylikt sitter i vägen. Du lämnar naturligtvis nyckel till alla lås som du låser.

Om du saknar nyckeltub ombeds Ni lämna lägenhetsnycklar till EcoGuards montör Tony. Tony kommer att finnas utanför Fyrskeppsvägen 94 för nyckelinsamling.

Mer info finns på anslagstavlan i portarna