OVK resultat (uppdaterad)

fyrhöjden jul

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK.
Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar.
Mer info www.boverket.se

Styrelsen har nu slutfört sammanställning av OVK-besiktningen som gjordes i våras.
Närmaste dagarna kommer det att delas ut lappar till dem lägenheter som fått anmärkningar.
Se i föreningens stadgar, vad du som medlem ansvarar för att åtgärda.

Uppdatering/Förtydligande

Fastighetsägaren ansvarar för att OVK görs. På vilka sätt anmärkningarna i protokollet åtgärdas är det upp till styrelsen att ta beslut om.

Efter sammanställning av protokollet har styrelsen återkopplat till lägenheter där det kom fram anmärkningar, och att ansvaret för åtgärderna är lägenhetsinnehavarens.

Föreningen kommer inte projektleda en gemensam åtgärd av OVK anmärkningarna. Styrelsen har inte möjlighet att ta sig an denna administrativa heltidstjänst, som bl.a är att koordinera utförandet, vara kontaktperson mm.

Peter Sotare AB som utförde besiktningen är inte upphandlade att åtgärda detta för föreningens räkning och utför inte jobb som innebär enstaka åtgärder. Dem kan kontaktas ifall en förklaring på anmärkning söks.

Medlemmar kan fritt välja vilken firma dem vill anlita för utförande av åtgärderna, vänligen kontakta den firma du vill för offert.

Flera nedslag från besiktningen beror på förbyggda eller igensatta köksventiler pga felaktig ombyggnation. Likaså är många anmärkningar på tilluftsverkan, som beror på stängda ventiler. Fastigheterna är utrustade med självdragsventilation, ifall man stänger ventilerna så kommer luften istället att tillföras till lägenheter på ett oönskat sätt.