Kommande projekt i föreningen

Hej medlemmar!

FÖNSTER- & FASADPROJEKTET

Styrelsen och den nya arbetsgruppen, som röstades fram under vår extra föreningsstämma, har flitigt arbetat vidare med fönster- & fasadprojektet. Just nu består arbetsgruppen dock bara av två personer varför vi gärna skulle vilja få förstärkning av medlemmar med specialkompetens. Så, du som vet med dig att du har någon kunskap/erfarenhet som kan vara till nytta för detta stora projekt, hör av dig till oss. Vi i styrelsen välkomnar verkligen din/er kompetens! Skicka ett e-brev till: info@brffyrhojden.se

Styrelsen har ännu inte tecknat avtal med entreprenör eftersom det fortfarande återstår flera frågetecken vad gäller kostnader, förarbete och valda produkter. Dessutom är bygglovet för fönsterbyte nu tillfälligt återtaget. Orsakerna till detta är dels att våra konsulter i FK-gruppen misslyckats med att ta fram bygglovshandlingar till stadsbyggnadskontoret innan tidsfristen för kompletteringar gick ut, och dels för att vi behöver kunna göra ändringar i ärendet för att projektet ska bli så bra som möjligt.

Vi kommer, i enlighet med besluten som togs vid vår extra föreningsstämma, arbeta vidare och med stor sannolikhet alltså göra några ändringar i projektet. Efter att projektet har definierats kommer vi förmedla detta till er och därefter lämna in en ny ansökan om bygglov.

STAMMAR

På grund av sommarens många läckor från stammar i nedre botten påbörjade styrelsen en utredning av dessa symtom. Det vi kan utläsa, av det vi hittills fått ta del av, pekar på att samtliga stammar i våra källarplan kan vara helt orenoverade. Detta är ett projekt så akut att det kommer ha högsta prioritet och måste genomföras innan fönster- & fasadprojektet.

För att kunna fullfölja denna utredning kommer vi framöver att behöva få tillgång till flera lägenheter och källarförråd. Vi kommer inom kort att kontakta er som berörs och hoppas på ett gott samarbete!

Hälsningar styrelsen