STORT INFORMATIONSMÖTE OM FYRHÖJDENS BYGGPROJEKT TORSDAGEN DEN 20 FEBRUARI

Plats: Kärrtorps Gymnasium Aulan

Tid: Kl 18.30

Kom och få information, och ställ frågor till, företrädare för byggföretaget Reomti, föreningens externa projektledare Magdi Dobi och Fyrhöjdens styrelse.

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen