Vädjan från styrelsen

Hej medlemmar!

Vi i styrelsen har, på en kort tid, fått en del negativa synpunkter och misstro på vårt arbete riktat mot oss på olika forum. Detta gör inte vårt arbete lättare, då vi lägger ner extremt mycket tid på styrelsearbetet. Det är inte bara bygget som vi hanterar utan också all den dagliga drift som en förening av denna storlek kräver.

Vi i styrelsen är också medlemmar och era grannar, som tagit på oss styrelseansvar för att driva föreningen framåt och vill givetvis det bästa för föreningen. Vi ber er därför tänka efter hur ni kommunicerar i fortsättningen. 

Vi, liksom ni, befinner oss i precis samma situation som er alla andra med exempelvis rådande pandemi, renoveringen och allmän oro. 

Mvh

Styrelsen