Information från Röranalys angående relining-arbete

På uppdrag av Reomti bygg ska Svensk Röranalys utföra renovering av ledningar i källaren.

Förarbetet startar måndagen den 23 november och pågår till och med 18 januari.

Rengöring samt filmning av avloppsledningar.

Renovering av avloppen påbörjas måndag 7 december och beräknas vara klar fredag den 14 maj. Se grovplanering för när vi arbetar i ert hus.

Vi vill påminna er om att arbetet i källare kommer att vara en arbetsplats och vill att ni är aktsamma om ni är i källaren.

I övrigt påverkas inte boende.

Vår personal bär alltid legitimation (ID06) väl synligt och uppvisar gärna detta vid behov.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår projektledare Jonas Alkesjö på 08-599 09 830 på vardagar mellan 07.00-16.00 eller maila till jonas.alkesjo@roranalys.se

Med vänlig hälsning

Svensk Röranalys