Påminnelse angående förråden

Med ledning av de svar vi har fått in från vissa medlemmar förstår vi att det måste vara flera som har andra förrådsnummer än lägenhetsnummer. Vi vore därför väldigt tacksamma om alla kunde kolla sina förråd och återkomma om numren inte stämmer. Efter att vi har börjat med inventeringen har det även framkommit att vissa saknar t.ex. matkällarförråd, att ”deras” nummer är taget av någon annan. Vi vill få ordning i föreningen och veta vilka förråd som hör till vilken lägenhet, bl.a. inför försäljningar.