Stämma 13 juni

Hej medlemmar!

Stämma

Då pandemin fortfarande håller oss i ett stadigt grepp, och vi inte kan ses fysiskt i någon lokal, har nuvarande styrelse beslutat att vi återigen får ta en poströstningsstämma på grund av rådande restriktioner. Denna stämma planeras att hållas den 13 juni klockan 15.00 och ni kommer att få information i era brevlådor innan dess med med årsberättelse samt eventuella motioner och poströstningsblankett.

Motioner

Ni som önskar att styrelsen tar upp och behandlar motioner behöver skicka in dessa, antigen i digitalt skick via e-post till info@brffyrhojden.se eller i styrelsens postlåda, på Fyrskeppsvägen 108 senast den 10 maj klockan 18.00. Efter detta datum kommer inga motioner att behandlas.

Valberedningen

Valberedningen önskar få in förslag på kandidater till styrelsen snarast, om det finns medlemmar som är intresserade av styrelsearbete. De önskar också att få in förslag på kandidater till just valberedningen, då en av de nuvarande skall avgå.

Hälsningar Styrelsen