Fågelskrämmor

Styrelsen har satt upp två stycken ”fågelskrämmor” på gården mellan hus 6 och 7, för att försöka förhindra att måsungar, likt förra året, förirrar sig ner på gården med arga, attackerande föräldrar som följd. Ev. kommer fler skrämmor att sättas upp framöver.