Informationsbrev från styrelsen

augusti 2022.

Byggprojektet, som snart är klart

Reomti har börjat med avetablering av byggmaterial på sista gården hus 8.
Markåterställning kring hus 8 börjar ca v 35.

● Vi ber er att ta bort det som står i vägen vid portar, fasaden, rabatter så att
mark firman har fri framkomlighet för att kunna utföra sitt återställande av
asfalt och rabatter (ej plantering).


Klotter

Tyvärr så har vi fått klotter på våra fina fasader redan. Föreningen kan inte ta in sanering ännu pga garantier av fasad jobbet. Styrelsen jobbar på en framtida lösning. 

Tvättstuga

En tvättmaskin är nu bortforslad och slängd från spontan tvättstugan. Den kommer inte att ersättas. 

Inga, vår granne och styrelsemedlem hjälper oss med att ta hand om tvättstugan med extra städning (förutom den vanliga städningen som föreningen köper in) och ordning och reda. Vi får alla hjälpas åt att hålla ordning så det inte blir allt för mycket för Inga. 

Vi är många som använder den och därav stor belastning och slitage på maskinerna.

Fastigheter

Vi bor i en förening som äger vår fastigheter, och du som medlem har nyttjanderätten till din lägenhet. Det är ett stort ansvar vi alla har och valt att ha. Det innebär att finns lagar och regler för bostadsrättsföreningen att följa. Inget som går att kringgå. 

Läs boende informationen som finns på vår hemsida. Är något oklart, fråga en granne, maila styrelsen.

https://brffyrhojden.se/wp-content/uploads/2018/10/Information-och-regler-till-boende-2018-10-02.pdf

Övernattningslägenhet är på gång att iordningställas på gaveln Fyrskeppsvägen 114. Styrelsen återkommer när denna kan börja användas. 

 Matavfall

From 1 januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfallet.Styrelsen håller på att jobba fram en lösning till föreningen i denna fråga på bästa sätt.

Yttre miljö

Som dom flesta säkert redan vet har vi en trädgårdsgrupp igen. Vill du vara med i den eller har andra ideer om yttre miljön i föreningen så maila styrelsen. (Styrelsen har mottagit önskemål om cykel och barnvagnsförvaring) 

Höststädning planeras det för och kommer att informeras när datum har spikats.

Har ni frågor till styrelsens mailadress: info@brffyrhojden.se

Har ni frågor kring bygget skickas de till: byggetfyrhojden@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
BRF Fyrhöjden