Information Bygget

Vecka 40 kommer omfärgning av Hoburgen, det vita huset vid miljöhuset, att påbörjas. Det innebär att en ställning kommer sättas upp och att fönster måste täckas. De tar dock en kortsida och en långsida i taget, så de boende kommer hela tiden att ha en sida fri från täckning.

Exakt hur lång tid arbetet kommer att ta är svårt att säga men Murtek kommer att vara i lokalen där Reomti haft sin etablering till den 30 november. Besiktning är inplanerad i början av december

Arbeten kommer även utföras på baksidan av hus 8 (långhuset) under denna tid. 

Hela byggprojektet blev i fredags godkänt av besiktningsfirman. Även fasaden på Hoburgen ingår i detta godkännande då det är estetiskt och inte påverkar funktionaliteten. 

Projektet är alltså klart och rott i hamn!

Vi ska alla vara nöjda och glada att vi har gjort det möjligt att genomföra detta projekt.

Byggfrågor skickar ni fortfarande till byggetforhojden@gmail.com fram till 31 oktober. Därefter kommer de, om frågor finns kvar om bygget, dirigeras om till styrelsen. 

Mvh

Styrelsen