Nyhetsbrev 23 okt

Hej medlemmar!

Tack alla som kom till städdagen, vilket gäng och engagemang och en massa blev gjort!

Stamspolning och besiktning

Med anledning av förekommande stop/bubbel i avlopp samt översvämningar i lägenheter från de vertikala stammarna som har uppstått i en del av våra hus kommer en stamspolning att utföras i alla våra hus.

Stamspolning av spillvattenledningar i kök och badrum kommer att utföras av Röranalys 28 november till den 9 december, v.48–49. Sist detta gjordes var våren 2019.

Röranalys kommer att sköta all avisering (1 månad innan samt 1 vecka innan arbetets start) och nyckelhantering.

Värme

Pga omvärldsläget tvingas föreningen att se över kostnader. En stor del i detta är vilken värme som föreningen kan erbjuda sina medlemmar.

Styrelsen har valt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation på 20 grader C, dvs om temperaturen i din lägenhet är över 20 grader så kommer inga åtgärder vidtas. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/

Kontrollera själv temperaturen med en termometer innan du felanmäler! Varje besök från Aphos faktureras föreningen. Temperaturen mäts minst 1 m från yttervägg, fönster och 60 cm ovanför golvet.”

Trädgård och utemiljö

Trädgårdsgruppen har samlats vid tre tillfällen under hösten.

Kampanjen för att fler ska adoptera en rabatt har varit framgångsrik men vi saknar fortfarande faddrar vid nr 128–138 och 114–126. Det finns en ledig rabatt kvar utmed långhuset. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att adoptera en ledig rabatt (= en med skylten kvar) det är inte för sent. De rabatter som inte har fått någon fadder kommer att planteras av vår trädgårdsentreprenör Assars Trädgårdstjänst så de inte växer igen.

Assars Trädgårdstjänst har röjt sly och klippt ner buskar på föreningens mark och på städdagen beskars flera buskar och fruktträd.

Gräsmattorna utanför långhuset börjar ta sig och de krukor som placerades ut på städdagen verkar ha fungerat som hinder mot bilar som kör in och förstör gräset. Det är olyckligt om större fordon som matleverantörer kör in på den smala passagen, särskilt med tanke på balkongerna och fasaden.

En sandsilo för vinterns halkbekämpning kommer att placeras vid gaveln på hus 5 längst ner mot skolan.

Hälsningar

Styrelsen