Information om sortering av matavfall

1 januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall för alla hushåll i Stockholm. Styrelsen har under året arbetat med att hitta den bästa ekonomiska och hälsomässiga lösningen för föreningen. Vi vill både undvika råttor och följa gällande arbetsmiljökrav för de som hanterar avfallet.

Styrelsen har utfört en upphandling där vi tagit in flera anbud, träffat entreprenörer på plats, sammanställt anbud för att jämföra och återigen träffat de entreprenörer som varit mest intressanta för uppdraget.

Den lösning som arbetats fram innebär följande:

  • Minimering av antal kärl för hushållssopor samt tidningsinsamling.  Se nedan bild på preliminärt utförande vilket baseras på rekommendationer och kalkyleringar för antalet lägenheter vi har i föreningen. Vissa ändringar kan ske under produktion gentemot nedan bild.
  • Utförandet innebär att där det idag finns två större skåp (ex station 1 med både sopavfall och tidningsåtervinning) kommer endast ett av de större skåpen att finnas kvar.
  • Ett skåp med två kärl för matavfall kommer att finnas vid alla sopstationer.

De bruna påsarna för matavfallet samt hållare (”start kit”) för påsar tillhandahålls gratis av Stockholms stad. Planen är att vi ska ha ett förråd av påsar i miljöstugan. Styrelsen återkommer med mer information gällande ”start kit” under våren.

  • Varje lucka/nedkast kommer tydligt att märkas med vad som ska kastas i just den luckan.

Den nya lösningen kommer att stå klar under våren 2023, troligtvis i april/maj. Ambitionen har varit att få allt på plats till årsskiftet men på grund av långa leveranstider av matavfallskärlskåp försenas färdigställandet.

Övergången till ny avfallshantering innebär en kostnad till att börja med men vi kommer att ha sparat in den inom ett par år då kostnaderna för sophämtning minskar markant med ovan lösning. Dessutom är hämtningen av matavfall är gratis.

Mer information om matavfallshantering finns på Stockholm stads samt Stockholm vatten och avfalls hemsidor.