Temperaturgivare i lägenheter

Föreningens lägenheter är utrustade med trådlösa temperaturmätare från Ecoguard. Dessa installerades våren 2017, små vita dosor på vägg i hallen eller i anslutning till hallen.

Genom dem kan vi göra individuella mätningar av inomhustemperaturen. Det gör att vi kan samla data och snabbt felsöka problem med inomhusklimatet. Det har blivit ett viktigt hjälpmedel i vårt underhållsarbete, samt är en del i den energieffektivisering som sker i våra fastigheter.

Påminnelse på förekommen anledning, då givare har tagits ner vid ombyggnationer!
Temperaturgivarna får inte avlägsnas, påverkas dessa vid en planerad ombyggnation måste styrelsen kontaktas för kännedom och uppföljning. Om bostadsinnehavaren tar ner mätaren kommer den faktureras för kostnaden att sätta upp en ny.