Temperaturgivare i lägenheter

Föreningens lägenheter är utrustade med trådlösa temperaturmätare från Ecoguard. Dessa installerades våren 2017, små vita dosor på vägg i hallen eller i anslutning till hallen.

Genom dem kan vi göra individuella mätningar av inomhustemperaturen. Det gör att vi kan samla data och snabbt felsöka problem med inomhusklimatet. Det har blivit ett viktigt hjälpmedel i vårt underhållsarbete, samt är en del i den energieffektivisering som sker i våra fastigheter.

Påminnelse på förekommen anledning, då givare har tagits ner vid ombyggnationer!
Temperaturgivarna får inte avlägsnas, påverkas dessa vid en planerad ombyggnation måste styrelsen kontaktas för kännedom och uppföljning. Om bostadsinnehavaren tar ner mätaren kommer den faktureras för kostnaden att sätta upp en ny.

Installation av temperaturmätare

fyrhöjden

Den 6-8e dec 2016 kommer installation av temperaturmätare ske i alla lägenheter.

Syftet med temperaturgivarna är att uppnå en jämnare fördelning av temperatur i fastigheterna. En liten vit plastdosa för permanent bruk, innehållande en trådlös givare, kommer monteras på väggen i Er hall. Montaget tar mindre än fem minuter och utförs av EcoGuard.

Lämna nyckeln, tack!

Om du inte kan vara hemma under montagedagen lämnar du din lägenhetsnyckel i nyckeltuben i lägenhetsdörren. Se till att man kan få ut nyckeln utifrån, så att inga nyckelringar eller dylikt sitter i vägen. Du lämnar naturligtvis nyckel till alla lås som du låser.

Om du saknar nyckeltub ombeds Ni lämna lägenhetsnycklar till EcoGuards montör Tony. Tony kommer att finnas utanför Fyrskeppsvägen 94 för nyckelinsamling.

Mer info finns på anslagstavlan i portarna