Pågående styrelsearbete Dec 2016

fyrskeppsvägen jul

Vi har nu installerat Eco guards temperaturmätningssystem för att framöver kunna hålla en jämnare temperatur i våra lägenheter. Det kommer bli en andra omgång för de som inte lämnade nycklarna. Vi ber er att samarbeta med detta. Tänk på att vi i framtiden kommer kunna hitta de kallaste lägenheterna för att åtgärda trasiga element. Detta går inte om temperaturmätaren saknas i den aktuella lägenheten. Tack för samarbetet.

Från och med 19e Dec kommer vi inte längre vara anträffbara via lokalen eller telefon på tisdagar. Vi hänvisar i stället främst till vår e-post men även till brev som kan lämnas till styrelselokalen i 108:an.

Föreningen har nu sålt ytterligare 2 lägenheter.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen.