Pågående styrelsearbete Dec 2016

fyrskeppsvägen jul

Vi har nu installerat Eco guards temperaturmätningssystem för att framöver kunna hålla en jämnare temperatur i våra lägenheter. Det kommer bli en andra omgång för de som inte lämnade nycklarna. Vi ber er att samarbeta med detta. Tänk på att vi i framtiden kommer kunna hitta de kallaste lägenheterna för att åtgärda trasiga element. Detta går inte om temperaturmätaren saknas i den aktuella lägenheten. Tack för samarbetet.

Från och med 19e Dec kommer vi inte längre vara anträffbara via lokalen eller telefon på tisdagar. Vi hänvisar i stället främst till vår e-post men även till brev som kan lämnas till styrelselokalen i 108:an.

Föreningen har nu sålt ytterligare 2 lägenheter.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen.

 

Pågående Styrelsearb. Nov 2016 och alm. info

fyrhöjden

Vi jobbar just nu med ett energibesparingsarbete för att få ner kostnaden för att värma våra hus. Den första åtgärd vi kommer göra är därför att påbörja installation av individuella temperaturmätare i varje lägenhet. Den utrustningen kommer ge oss möjlighet att se upptäcka alla lägenheter som är för kalla och för varma vilket då kan leda till en mer jämn temperatur i alla lägenheter.

Vi diskuterar även att se över möjligheten att skaffa en teknisk förvaltare.

boendeparkering

I oktober började Stockholms stad med parkeringsavgifter på vår gata. För att beställa boendeparkering kan du läsa mer här.

Vi höjer då även våra parkeringsavgifter i samband med detta. De gäller från årsskiftet och kommer så ut så här:

 • Parkering utan el: 500 kr
 • Parkering med el: 600 kr
 • Litet garage: 900 kr
 • Stort garage: 1050 kr

Pågående styrelsearbete Sep 2016

fyrhöjden

Vi tittar just nu på hur vi kan energieffektivisera våra hus för att spara ström och och pengar.

Vi kommer även snart gå igenom vad vi ska göra för vår trädgård.

Nytt är att miljöstugan nu stängs kl 22:00.

Det har på senare tid blivit mycket stökigare i och kring miljöstugan. Vi ber er att bara slänga sådant som är tillåtet. Inga möbler eller annat som inte går in i containerna. Det kostar föreningen mycket pengar när reglerna inte följs.

Månadsinfo juni 2016

Föreningsstämman

Vi har nu haft årsmöte. Tack till alla som kom.

Förutom att gå igenom det gångna året har vi bytt styrelse samt behandlat bredbandsfrågan.

Vi beslutade med knapp marginal att inte gruppansluta.

Den nya styrelsen består av:

 • Daniel Pasztor
 • Sanna Grönlund
 • Ida Sjösten
 • Kicki Holmberg
 • Kristina ”Kicki” Holmefalk
 • Alexandra Barkow
 • Eric Björklund
 • Aase Kivijemi
 • Katrin Ottosson
Stängt

Vi kommer ha stängt på telefon och nere i föreningslokalen under vecka 28-31