Pågående Styrelsearb. Nov 2016 och alm. info

fyrhöjden

Vi jobbar just nu med ett energibesparingsarbete för att få ner kostnaden för att värma våra hus. Den första åtgärd vi kommer göra är därför att påbörja installation av individuella temperaturmätare i varje lägenhet. Den utrustningen kommer ge oss möjlighet att se upptäcka alla lägenheter som är för kalla och för varma vilket då kan leda till en mer jämn temperatur i alla lägenheter.

Vi diskuterar även att se över möjligheten att skaffa en teknisk förvaltare.

boendeparkering

I oktober började Stockholms stad med parkeringsavgifter på vår gata. För att beställa boendeparkering kan du läsa mer här.

Vi höjer då även våra parkeringsavgifter i samband med detta. De gäller från årsskiftet och kommer så ut så här:

  • Parkering utan el: 500 kr
  • Parkering med el: 600 kr
  • Litet garage: 900 kr
  • Stort garage: 1050 kr