Besiktning genomförd

En oberoende besiktningsman har gått igenom fastigheten och upprättat en besiktningsrapport med en renoveringsplan för de kommande 10 åren samt kostnader för att åtgärda brister. Rapporten hittar du här (pdf-format).