Styrelsen informerar

Först och främst vill styrelsen be om överseende för den knapphändiga informationen sedan övertagandet. Anledningen är helt enkelt den att styrelsen har valt att fokusera på att få kontroll på förvaltning och allt som följer i en ombildning. Styrelsen vill nu komma ut med följande information till de boende.

– Hyres-/avgiftsavier. Styrelsen är medveten om felaktiga utsända hyres- och avgiftsavier och har satt förvaltaren Teoge i uppdrag att korrigera dessa felaktigheter.

Alla boende uppmanas att betala avin för april med det aviserade beloppet.

Nya avier kommer inom kort att skickas ut av Teoge för maj och juni. Felaktigheter kommer att korrigeras på avin för maj månad.

– Vårstädning av gårdar, parkeringar, gångar och rabatter kommer att genomföras av förvaltaren inom kort.

– Grovsoprummet har vid ett par tillfällen blivit mer än välfyllt. Styrelsen vill därför påminna om att i grovsoprummet slängs endast grovsopor. Vitvaror, miljöfarligt avfall, skrot och byggmaterial etc. transporteras som tidigare själv av den boende till miljöstation.

– Tvättstugan är projekterad och styrelsen kommer att informera vidare om denna då beslut är fattade. Som tidigare går det bra att fortsättningsvis använda tvättstugan på Fyrskeppsvägen 65.

– Föreningsmöte kommer att hållas framöver. Styrelsen kommer i god tid att kalla medlemmar till mötet. Det går bra att redan nu sända motioner till styrelsen.

Vi i styrelsen hoppas på fortsatt förtroende och arbetar vidare för allas vår gemensamma trevnad och boendemiljö.

Ni är alla välkomna att höra av er med förslag, synpunkter och frågor.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Fyrhöjden
Kärrtorp 2011-04-12