Infobrev 2 från styrelsen

Här följer informationen som även satts upp i portarna. Du hittar infobrevet som pdf här.

Tvättstugan

Den nya tvättstugan kommer att byggas i källaren på hörnet av Fyrskeppsvägen 89. Det kommer att finnas två tvättstugor i samma lokal. En för obokade tider och en för bokade tider. Den för bokade tider kommer att ha mer möjligheter för tvättvård. Bokningssystemet blir Aptus och maskinparken blir av märket Miele. Tvättstugan planeras stå klar i början av augusti. Tills vår tvättstuga står klar går det som tidigare bra att använda tvättstugan på Fyrskeppsvägen 65.

Säkerhetsdörrar

De bostadsrättsinnehavare som är intresserade av en säkerhetsdörr till sin lägenhet, kan maila till info@brffyrhojden.se, ringa eller skicka ett brev, för att anmäla ett icke bindande intresse, senast den 15maj. Om många är intresserade kan vi kanske förhandla om ett bra pris. Vi ber att få återkomma om det pris vi ev. kan förhandla fram. Hyresgäster som är intresserade av säkerhetsdörr ombeds kontakta Teoge.

Behörighet till gemensamhetsutrymmen

På förekommen anledning kommer vi behöva installera ett system med nyckelbrickor för tillgång till gemensamhetsutrymmen, då det tyvärr finns nycklar på vift. Styrelsen återkommer med ytterligare information kring detta.

Inre reparationsfond

Med anledning av ett stort antal ansökningar av utbetalning av reparationsfonden utan kvitto, har styrelsen i samråd med förvaltaren Teoge beslutat att bostadsrättsinnehavare, som har rätt till att ta del av den inre reparationsfonden, måste skicka in kvitto, verifikat eller avtal/kontakt som styrker köpt eller beställd vara/varor och blankett till förvaltaren innan utbetalning kan ske.

Grovsoprummet

Mängden avfall i grovsoprummet börjar bli ohållbart. Vi måste alla hjälpas åt att begränsa vad vi slänger, samt vara uppmärksamma på att inga obehöriga slänger saker där. Mängden tömningar belastar föreningens ekonomi negativt. Företagshyresgäster har inte rätt att nyttja grovsoprummet.

Felaktig avgift

Några bostadsrättsinnehavare har som tidigare hyresgäster haft påslag för t.ex. säkerhetsdörr. Detta påslag har olyckligtvis följt med på avgiften och kommer att korrigeras till avierna för andra kvartalet. För hyresgäster fortlöper eventuella påslag som innan.

Porttavlor

Inom kort kommer Teoge att renovera tavlorna i portarna och komplettera dessa med telefonnummer till tecknade avtal med företag rörande säkerhet och drift. Alla telefonnummer hittar du här.