Viktig info om Trädgårds-containern

Under de närmaste veckorna har förvaltaren ställt en låg container i området. Denna är ENBART avsedd för trädgårdsavfall och enbart till för de som städar och rensar i rabatter och runt husen. Containern kommer att ställas på olika platser i området vartefter de rensar och städar. Vi ber alla respektera detta, då missbruk leder till avsevärt höjd kostnad för föreningen. Även ur miljöhänseende är det viktigt att inget annat än trädgårdsavfall slängs, eftersom avfallet kommer gå till kompostering.

Styrelsen
BRF Fyrhöjden