Grovsoprummet

Kostnaden för att hantera och tömma mängden grovsopor har skenat iväg enormt. Av den anledningen har vi känt oss tvungna att agera snabbt och därför har containern nu avlägsnats och rummet kommer nu att förberedas och ordningsställas till en Miljöstuga med snar möjlighet att källsortera. Miljöstugan väntas stå klart under nästa vecka, (v21) med reservation för att det kan dra ut på tiden något. Rummet kommer att byggas om något och minst en dörr kommer att förseglas och Miljöstugan kommer att förses med nytt låssystem. Mer om låset ber vi att få återkomma till när det blir aktuellt. Vi måste än en gång påminna om att i miljöstugan kastar man saker som, papper/kartonger, glas, metall och små-el och inom snar framtid även batterier och ljuskällor.

Byggrester, vitvaror, bildelar, företags-sopor etc får ICKE kastas i rummet, vare sig nu eller i framtiden, utan sådant avfall hänvisas till återvinningsstation. Det ligger i allas vårat ekonomiska intresse att följa dessa regler, för annars kan det resultera i att grovsoprummet/miljöstugan måste stängas igen för gott.

Styrelsen/Arbetsgruppen BRF Fyrhöjden